Điên ...?

pussiecat
02-11-08, 09:47
Hihihi, Bạn Cat điếu thèm trả lời các bạn cực đoan mịe gì Vờ, Lụt, Xê and Hoẵng Truơng phỉ báng đạo Công Giáo của nguời khác. Ngồi mà vuốt trym cho nhau đi. Đồ trẻ kon! :24::24::24:

http://tnxm.net/showthread.php?p=177825#post177825

Điếu thèm chấp! :10:
Trùy
02-11-08, 20:32
http://sergeirene.s.e.pic.centerblog.net/4ub91av9.jpg


Chúc chị vui vẻ
keque
12-11-08, 22:19
sao lại điếu thèm chấp, chúng ló đuổi em sang đây à?! cái tụi khốn nạn mà....nó nói đúng thì phải nghe thôi