Ngôi trường ngày xưa! (côpét)

TATAK
28-10-08, 20:00
Ông đồ và học trò
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro.jpg

Trường làng
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/truong-lang.jpg

Trường tỉnh
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/lop-hoc.jpg

Học trò của một trường trung học
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro8.jpg

Một lớp học !
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro7.jpg

Một lớp học
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro6.jpg

Giờ địa lý
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro5.jpg
Giờ hóa học
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro4.jpg

Giờ sinh vật học
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro3.jpg

Giờ thể thao
http://nguyentl.free.fr/autrefois/education/hoc-tro9.jpg
quiz
29-10-08, 04:19
Hay đấy TATAK ;)
Bắc Thần
29-10-08, 04:29
Hay khỉ gì. Toàn là dấu tích của thực dân phong kiến không. Từ hồi Bác và Đảng về tiếp quản thủ đô thì đã quét sạch nó đi rồi. Ơn giời!
quiz
29-10-08, 21:50
Hay khỉ gì. Toàn là dấu tích của thực dân phong kiến không. Từ hồi Bác và Đảng về tiếp quản thủ đô thì đã quét sạch nó đi rồi. Ơn giời!

Anh Bắc Thần dạo này ức chế với cả ảnh ọt à :D. Mệt mỏi nhỉ :D
quiz
03-11-08, 16:36
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/thay-giao.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Thay_giao.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/nho-si.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Thi_sinh_70t.jpg
quiz
03-11-08, 16:38
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Leu_chong_di_thi.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/examen-1897.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/giam-khao.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/giam-khao1.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/hoi-dong-thi.jpg
quiz
03-11-08, 16:41
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/thi-dau.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/nghe-ket-qua.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/nghe-ket-qua1.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/hoc-tro-ta-on.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/ta-le.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tan-khoa-du-tiec.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/tan-khoa-dao-pho.jpg