Phần mềm chia nhỏ file PDF

em tên Bim
20-10-08, 16:06
Anh Bi, bác Phuongdong, anh Gú và các anh các chị các chú các cô các bác cho em hỏi:

Em có một cái file dạng PDF mấy trăm trang mà lại rất nặng nếu gửi cả cục đi bằng mail. Bây giờ em muốn gửi đi từng phần một và cũng vẫn là dạng PDF, em hỏi là có phần mềm nào nhẹ nhàng hoặc cách nào mà cắt cả bài ra từng file PDF riêng lẻ không ạ.

Các bác chỉ bảo giúp em với, em đội ơn ạ.:-(
Harry Potter
20-10-08, 16:15
File Splitter and Joiner 3.2

Cực nhẹ chưa đầy 1MB.
lm2
20-10-08, 16:28
http://www.mediafire.com/?ytxxo5j1tgh
em tên Bim
20-10-08, 17:35
Sao em mong manh nhạy cảm thế. Tự nhiên em thấy xúc động sâu sắc với anh Im2 với anh Harry Potter lắm ấy.
lm2
20-10-08, 17:54
Sao em mong manh nhạy cảm thế. Tự nhiên em thấy xúc động sâu sắc với anh Im2 với anh Harry Potter lắm ấy.

Cái trước em gửi không có keygen nên tải lại cái mới đi nhé, link download vẫn ở post trước.
TATAK
20-10-08, 20:47
Anh Bi, bác Phuongdong, anh Gú và các anh các chị các chú các cô các bác cho em hỏi:

Em có một cái file dạng PDF mấy trăm trang mà lại rất nặng nếu gửi cả cục đi bằng mail. Bây giờ em muốn gửi đi từng phần một và cũng vẫn là dạng PDF, em hỏi là có phần mềm nào nhẹ nhàng hoặc cách nào mà cắt cả bài ra từng file PDF riêng lẻ không ạ.

Các bác chỉ bảo giúp em với, em đội ơn ạ.:-(

Bản thân thằng winrar cũng có chức năng nén + chia file mà. Bấm phải chuột chọn "Add to archive..." rồi trong cái bản đó gõ số phần vào mục "Split to volume, bytes" đó.
Harry Potter
20-10-08, 21:06
Vừa đọc lại bài bạn B, bạn B muốn các file chia ra vẫn là type pdf cơ. Có lẽ phần mềm của lm2 mới thích hợp.
TATAK
20-10-08, 21:53
Ờ hén, nhầm hàng :D
em tên Bim
21-10-08, 15:43
Đúng rồi, các bác nhớ sau giúp bạn thì phải đọc kỹ, chứ bạn đau chân đòi uống thuốc giảm đâu các bác cho móc phin mới hê rô in thì chết :D.

Chia đây là chia file PDF to thành các file PDF nhỏ. Các bác có dùng Latex không nhỉ, em đang viết lách ba lăng nhăng, nhiều hình nặng đâm ra cái file nó nặng quá, mà gửi cho mấy ông già ông ý đọc nhận xét thì các ông ý lại dốt máy tính tin học lắm, cứ kích phát ra đọc luôn cơ. Hơn nữa mỗi ông đọc một góc nên cũng không cần gửi cả bản :D.

Nhân tiện các bác cho em hỏi tiếp luôn:

Giờ có nhiều file PDF nhỏ muốn nối thành 1 file PDF to thì dùng cái gì cho nó tiện ạ (phần mềm nhỏ gọn, free thì càng tốt).

Thực ra chắc là tìm cái kiểu Adobe Acrobat Profesional bản crcak thì em tìm được, nhưng mấy lần dính virus lại phải tìm diệt lằng nhằng nên phải hỏi các bác.
wasabi
21-10-08, 16:01
Anh Chym lợn làm thế nào mà lại thành ra file to nhỉ, em dùng latex/xetex ba lăng nhăng mà file nó nhỏ tý.

http://www.rmatsumoto.org/good-ps-from-tex.en.html
Harry Potter
21-10-08, 16:19
Tặng anh Chim Nhợn quả avatar mới cho đồng bộ với title: :D
http://vnpassport.com/VnpUpload/tiendaiphat/chim%20lon.jpg
em tên Bim
21-10-08, 16:20
Em tên là Bim anh Bi nhé, "chim lợn" là thằng Lãnh tụ Lờ Kắp nó mạt sát member nó tặng em, hành động ấy đi ngược lại bài phát biểu hoành tá tràng của anh Gấu chửi anh Sên lúc cách mạng khai sinh ra diễn đàn TNXM rân chủ tức là sân sau của Ích cà dái dê như bây giờ. Em đau lòng lắm. Đau lòng không phải vì cái tít tồ của em, mà em đau lòng bởi hiện tượng ụp đít lên mặt như thế nhiều quá và lâu quá thì sẽ ngộp thở, tính em vốn thương người.

Anh Bi đừng gọi em là Chim lợn tội nghiệp em, mặc dù anh cũng là TZV, em biết.

Còn Latex, anh Bi có dùng file ảnh dạng eps không, mấy trăm hình nữa, nặng lắm, híc. Chứ nếu chỉ text không thì nói làm gì.

Mà anh Bi biết lệnh nào cách nào mà dùng Latex xuất ra file pdf mà có thể chia ra nhiều phần không phải chỉ ra thẳng chỉ 1 file không?
wasabi
21-10-08, 16:31
Sau khi dịch được từ file LaTeX qua được DVI rồi thì theo như DviPdfMx --help có


Usage: dvipdfmx [options] dvifile
-c Ignore color specials (for B&W printing)
-d number Set PDF decimal digits (0-5) [2]
-f filename Set font map file name [cid-x.map]
-g dimension Annotation "grow" amount [0.0in]
-l Landscape mode
-m number Set additional magnification
-o filename Set output file name [dvifile.pdf]
-p papersize Set papersize [a4]
-q Be quiet
-r resolution Set resolution (in DPI) for raster fonts [600]
-s pages Select page ranges (-)
-t Embed thumbnail images of PNG format [dvifile.1]
-x dimension Set horizontal offset [1.0in]
-y dimension Set vertical offset [1.0in]
-z number Set zlib compression level (0-9) [9]
-v Be verbose
-vv Be more verbose
-C number Specify miscellaneous option flags [0]:
0x0001 reserved
0x0002 Use semi-transparent filling for tpic shading command,
instead of opaque gray color. (requires PDF 1.4)
0x0004 Treat all CIDFont as fixed-pitch font.
0x0008 Do not replace duplicate fontmap entries.
Positive values are always ORed with previously given flags.
And negative values replace old values.
-D template PS->PDF conversion command line template [none]
-K number Encryption key bits [40]
-O number Set maximum depth of open bookmark items [0]
-P number Set permission flags for PDF encryption [0x003C]
-S Enable PDF encryption
-V number Set PDF minor version [4]

Em chưa thử kỹ nhưng khả năng là được. Mới hôm nay em mới biết XeTeX thì quả thật XeTeX là thiên đường của các loại đẹp, nhìn file PDF xuất ra đẹp vãi đạn!
EPA
21-10-08, 16:45
Bim thử vào đây xem: http://www.pdfsam.org/, đáp ứng yêu cầu nhỏ gọn, free, chạy trên mac rất ổn và có cả bản cho win.
gió
21-10-08, 18:04
Cà dốt! đơn giản thế mà cũng phải hỏi, chú Bim cài một cái máy in ảo mà sản phẩm của nó là file pdf í, ví dụ như PdfFactory (http://www.yousendit.com/download/Y2orQmtjNDJubVZjR0E9PQ). Sau đó chú in cái file to của chú ra cái máy in ảo đó, khi in kiểu gì nó chả cho chọn in từ trang x đến trang y - nghĩa là có thể in chương 1 của file pdf to thành file pdf thứ nhất, chương 2 của file pdf to thành file pdf thứ 2...hơi thủ công tí nhưng mà chắc chắn chia được theo ý chú.
shinichi
21-10-08, 19:01
Chú Chim Lợn google chửa:

http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=Cka&q=pdf+split+&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=
wasabi
21-10-08, 21:38
Đã hiểu. Anh Chym nhợn đầu tiên phải dịch từ file tex qua XDV (eXtended DVi) thay vì PDF - bằng cách cấu hình phần mềm TeX của mình để nhét thêm tham số -no-pdf ở lệnh dịch PDF. Khi dịch ra được file XDV rồi thì gọi lệnh xdvipdfmx -s pagerange -o filename.pdf filename.xdv sẽ được file PDF theo ý muốn.

Nguyên văn file TeX của em là thế này:


%!TEX TS-program = xelatex
%!TEX encoding = UTF-8 Unicode

% Dario Taraborelli (2008)
% The Beauty of LaTeX
% URL: http://nitens.org/taraborelli/latex
% Some rights reserved: CC-BY-SA

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}
\defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
\usepackage{fontspec, graphicx}
\usepackage[dvipdfm, colorlinks, breaklinks, pdftitle={The Beauty of LaTeX},pdfauthor={Taraborelli, Dario}]{hyperref}
\usepackage[usenames]{color}
\definecolor{Gray}{rgb}{.7,.7,.7}
\definecolor{Black}{rgb}{0,0,0}
\definecolor{Red}{rgb}{1,0,0}
\newcommand{\smallprint}[1]{\fontspec{Adobe Garamond Pro}\fontsize{10pt}{13pt}\color{Gray}\selectfont #1}%

\newcommand{\red}[1]{\color{Red} #1}
\newcommand{\sw}[1]{\fontspec[Ligatures={Common}]{Adobe Garamond Pro}\fontsize{48pt}{48pt}\color{Black}\selectfont #1}%
\setromanfont{Adobe Garamond Pro}

\begin{document}
\thispagestyle{empty}

\sw {\LaTeX}

\sw {{\red fi}\sw{re} {\red fl}or \textit{{\red ff}örd \\
{\red Ch}ym lon kinh nien}}\\
\smallprint{Chym lon kinh nien. \emph{Chym lon kinh nien}. \textbf{Chym lon kinh nien}.}

123

\pagebreak

\vfill{}
\raggedleft\smallprint{D. Taraborelli (2008), \href{http://nitens.org/taraborelli/latex}{The Beauty of \LaTeX}\\\emph{Some rights reserved}. \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/}{\textsc{cc-by-sa}}
}
\end{document}


Sau khi thử thì em có 2 file ngon lành:
http://wasabim.s3.amazonaws.com/latex_pg1.pdf
http://wasabim.s3.amazonaws.com/latex_pg2.pdf

Đẹp vãi hàng.

PS: In một lần nữa ra máy in PDF không phải là cách tốt vì nó sẽ mất chất (nhiều ít gì thì em không biết, nhưng chắc chắn là sẽ mất.)
lm2
21-10-08, 21:43
Giờ có nhiều file PDF nhỏ muốn nối thành 1 file PDF to thì dùng cái gì cho nó tiện ạ (phần mềm nhỏ gọn, free thì càng tốt).
Bạn này mắt có bị làm sao không nhỉ, 3 tab PDF Split, PDF Merge, Options to tướng.
em tên Bim
21-10-08, 21:55
Xin lỗi bác Im2 em hỏi trêu tí, hí hí.

Anh Bi quá là siêu sao. Em yêu anh Bi :x.

PS. Thằng Bi mà còn gọi tao thế là động vào nỗi đau của tao, đừng trách tao là ác!
vobo
01-11-08, 05:02
Em Bim cu nhu ca-ve, dong dua cac bac vai
Bắc Thần
01-11-08, 05:31
Dốt kinh! Sao không dùng Acrobat extract pages ra bao nhiêu tệp chẳng được.