Bàn về Chúa Trời và ý nghĩa tương đương của Người với Tạo hoá.

quasar
18-10-08, 08:47
Các đồng chí, theo chương trình học tập của các đồng chí đã đưa cho tôi, thì đề tài cuộc nói chuyện hôm nay là vấn đề Chúa Trời. Tôi không biết các đồng chí đã hiểu biết vấn đề này đến mức độ nào. Nếu tôi không nhầm, thì lớp học của các đồng chí mới bắt đầu, và đây là lần đầu tiên mà các đồng chí đề cập đến vấn đề này một cách có hệ thống. Nếu như vậy thì rất có thể là trong buổi nói chuyện thứ nhất về vấn đề khó đó, bản trình bày của tôi sẽ không được sáng rõ lắm mà cũng không dễ hiểu lắm đối với nhiều thính giả của tôi. Và nếu có như thế thì các đồng chí cũng không nên lo ngại, vì vấn đề Chúa Trời là một trong những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất, có lẽ là vấn đề mà các học giả Tôn giáo, các nhà văn và các nhà triết học tư sản đã làm cho rắc rốt nhất. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên hy vọng rằng, trong một bài nói chuyện ngắn, lại có thể làm sáng tỏ hoàn toàn vấn đề đó ngay được. Sau bài nói chuyện thứ nhất về vấn đề này, các đồng chí nên đánh dấu những đoạn khó hiểu hay tối nghĩa, để rồi nghiên cứu lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư; để sau này bổ sung và làm sáng tỏ những điểm trước còn khó hiểu, bằng cách tham khảo thêm tài liệu, cũng như bằng cách nghe các bài giảng và dự các buổi nói chuyện. Tôi hy vọng rằng chúng ta lại sẽ có dịp họp lại với nhau và khi đó, chúng ta sẽ có thể trao đổi quan điểm về tất cả các vấn đề mới phát sinh thêm, và làm sáng tỏ điểm nào còn tồi nhất. Tôi cũng hy vọng rằng để bổ sung các bài nói chuyện và các bài giảng, các đồng chí sẽ dành một số thì giờ nhất định để đọc ít nhất là một vài tác phẩm chủ yếu của Tôn giáo. Tôi tin chắc rằng trong bản kê các sách nên đọc, và trong các sách mà thư viện của các đồng chí dành cho các học viên ở trường của cán bộ Thăng long và cán bộ đảng - chắc chắn là các đồng chí sẽ tìm thấy các tác phẩm chủ yếu đó; và tuy việc trình bày khó hiểu có thể làm cho một số đồng chí lúc đầu đâm hoảng, nhưng tôi xin nhắc các đồng chí một lần nữa rằng không nên vì thế mà lo ngại, chỗ nào đọc lần đầu còn khó hiểu thì sẽ trở thành dễ hiểu khi đọc đến lần thứ hai hoặc khi về sau các đồng chí đề cập vấn đề theo một khía cạnh khác; tôi xin nhắc lại, vấn đề ấy hết sức phức tạp và đã bị các học giả và tác giả tư sản làm rắc rối nhiều đến nối người nào muốn thật sự nghiên cứu và tự mình hiểu sâu vấn đề ấy thì phải nghiên cứu nhiều lần, luôn luôn trở lại vấn đề ấy và xem xét nó trên nhiều khía cạnh, mới có thể hiểu rõ ràng và chắc chắn được. Và các đồng chí lại càng dễ trở lại vấn đề ấy và xem xét nó trên nhiều khía cạnh, mới có thể hiểu rõ ràng và chắc chắn được. Và các đồng chí lại càng dễ trở lại vấn đề đó vì đấy là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị, đến nỗi không những trong thời đại giông tố và cách mạng như thời đại chúng ta, mà ngay cả trong các thời đại yên tĩnh nhất thì hàng ngày trên mọi báo chí, khi bàn đến bất cứ vấn đề kinh tế hay chính trị nào, bao giờ các đồng chí cũng sẽ vấp phải câu hỏi này: Chúa Trời là gì, bản chất Chúa Trời là gì, vai trò của Chúa Trời là gì, và thái độ của chúng ta đối với Chúa Trời như thế nào; - hàng ngày, vì lý do này hay lý do khác, các đồng chí sẽ gặp lại vấn đề đó. Điều chủ yếu nhất là việc các đồng chí đọc sách, nghe các buổi nói chuyện và nghe giảng về Chúa Trời sẽ mang lại cho các đồng chí cái kết quả là biết tự mình đề cập đến vấn đề ấy, vì các đồng chí sẽ gặp phải vấn đề ấy trong rất nhiều trường hợp khác nhau, trong từng vấn đề nhỏ một, trong các sự kết hợp bất ngờ nhất, trong các cuộc nói chuyện và tranh luận của các đồng chí với đối phương của mình. Chỉ khi nào các đồng chí biết tự mình tìm ra phương hướng trong vấn đề đó, thì các đồng chí mới có thể coi mình là đã đủ vững vàng trong những niềm tin của mình và bảo vệ những niềm tin đó một cách thắng lợi trước bất cứ người nào và bất cứ lúc nào.
quasar
18-10-08, 08:53
Sau vài nhận xét vắn tắt ấy, tôi nói sang bản thân vấn đề: Chúa trời là gì, đã xuất hiện như thế nào, và thái độ của giai cấp Thăng lăng đang đấu tranh để lật đổ hoàn toàn sự bất công trong diễn đàn, đối với Chúa trời , về căn bản phải như thế nào?
quasar
18-10-08, 09:01
Thưa các đồng chí. Bài phát biểu này phải nói trước là rất dài dòng. Nó dựa trên các cuộc tranh luận nảy lửa mất hết cả tình anh eng của đồng chí FOG và các đồng chí khác cực đoan không kém, trong khi về mặt nhận thức là như nhau, Một bên cho rằng chúa trời tạo ra tất cả, bên kia chỉ cần thay từ chúa trời bằng từ tạo hoá- chỉ có điều có vẻ khoa học hơn tị mà thôi.
Bài nói chuyện này cũng dài dòng ở chỗ nó copy nguyên văn bài nói chuyện của lãnh tụ nổi tiếng thế giới mà thành công vang dội của ông cũng chỉ vì nói dài- Cụ V. L Lê nin.
Harry Potter
18-10-08, 09:56
Viết ngu thế này đ éo ai thèm đọc. Ý anh là về măt hình thức, chưa xét đến nội dung.
quasar
18-10-08, 16:44
Tôi đã nói rằng chưa chắc là có một vấn đề nào lại bị các đại biểu của khoa học, triết học, luật học, kinh tế chính trị học và báo chí tư sản, vô tình hay cố ý, làm cho rắc rối như vấn đề Tôn giáo. Cho đến nay, người ta vẫn hay lầm lẫn vấn đề này với các vấn đề Chính trị; rất nhiều khi, không những tín đồ của các học thuyết tôn giáo (đó là điều hoàn toàn tự nhiên về phần họ), mà ngay cả những người tự do là đã thoát khỏi mọi thành kiến tôn giáo cũng vậy, họ đều lầm lẫn vấn đề riêng biệt về chính trị với các vấn đề tôn giáo, họ cố sức dựng lên một lý luận - thường thường là phức tạp, dựa trên một quan niệm và một lập luận về mặt tư tưởng và triết học - cho rằng Chính trị là một cái gì thần bí, siêu tự nhiên, là một sức mạnh nào đó đã làm cho nhân loại sống được, một sức mạnh đem lại hay có thể đem lại, mang lại theo nó một cái gì không phải là của con người, mà là cái gì từ ngoài đem vào con người, nghĩa là một sức mạnh do trời sinh ra. Và cần phải nhấn mạnh rằng lý luận ấy gắn liền rất mật thiết với lợi ích của các giai cấp bóc lột, - giai cấp admin, - nó phục vụ rất đắc lực cho lợi ích của bọn họ, nó tiềm nhiễm rất sâu vào các tập quán, quan điểm và khoa học của các ngài đại biểu, đến nỗi các đồng chí luôn luôn thấy những vết tích của nó, thậm chí trong quan niệm của X cà và bọn Hạ long, bọn này gạt bỏ một cách căm phẫn ngay cả ý kiến cho rằng bọn chúng bị các thành kiến Chính trị chi phối, và tin chắc rằng bọn chúng có thể quan niệm vấn đề Tôn giáo một cách hoàn toàn sáng suốt. Sở dĩ vấn đề này rắc rối và phức tạp đến như thế là vì, hơn tất cả các vấn đề khác, nó đụng chạm đến lợi ích của các giai cấp cai trị (về mặt này, nó chỉ kém các nguyên lý của khoa học kinh tế thôi). Học thuyết về Chúa trời là dùng để bào chữa cho những đặc quyền xã hội, bào chữa cho sự bóc lột, bào chữa cho sự tồn tại của bọn Mod Min; vì vậy, sẽ sai lầm lớn nếu hy vọng rằng người ta sẽ tỏ ra vô tư trong vấn đề này, nếu cho rằng những người tự cho mình là có tính khoa học thì có thể đem lại cho các đồng chí một quan điểm khoa học thuần tuý về vấn đề này. Trong vấn đề Tôn giáo, trong học thuyết về Tôn giáo, trong lý luận về Tôn giáo, khi các đồng chí đã làm quen với vấn đề ấy và nghiên cứu nó một cách khá sâu, thì bao giờ các đồng chí cũng sẽ thấy cuộc đấu tranh giữa các tầng lớp em chã, cuộc đấu tranh được phản ánh hay thể hiện trong cuộc đấu tranh giữa các quan niệm khác nhau về Tôn giáo, trong các nhận thức khác nhau về vai trò và ý nghĩa của Tôn giáo.
quasar
18-10-08, 16:46
Muốn đề cập vấn đề này một cách khoa học nhất, ta cần nhìn lại, về mặt lịch sử, nguồn gốc và sự phát triển của Tôn giáo, dù chỉ là nhìn lướt qua. Trong vấn đề thuộc về khoa học xã hội, phương pháp chắc chắn nhất và cần thiết nhất để thực sự có được thói quen xem xét vấn đề đó một cách đúng đắn và để không lạc hướng trong rất nhiều chi tiết, hoặc trong rất nhiều ý kiến đối lập nhau - điều kiện quan trọng nhất của một sự nghiên cứu khoa học là không nên quên mối liên hệ lịch sử căn bản; là xem xét mỗi vấn đề theo quan điểm sau đây: một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào, và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem xét hiện nay nó đã trở thành như thế nào.
em tên bông
18-10-08, 17:22
Anh Quá Sá chừng 17 chữ chấm câu, 3 câu chấm xuống hàng một lần em đọc đỡ nhức mắt ạh!
quiz
18-10-08, 18:07
:) nick mới của quassa ngày xưa à? Viết kiểu gì cứ đâm bị thóc, xọc bị gạo thế :D, ví dụ như cái này

"Sau vài nhận xét vắn tắt ấy, tôi nói sang bản thân vấn đề: Chúa trời là gì, đã xuất hiện như thế nào, và thái độ của giai cấp Thăng lăng đang đấu tranh để lật đổ hoàn toàn sự bất công trong diễn đàn, đối với Chúa trời , về căn bản phải như thế nào?"

đang chúa chiếc lại nhảy sang đấu tranh khỉ gió gì.

Chúa là gì, quasar?

Làm đé0 gì có chúa, quiz.
Nắng sớm
19-10-08, 02:50
Em Phang gì đó không vào viết gì à?
MrTux
20-10-08, 22:49
Chúa là gì ????
Ma Quỷ là gì ????
Satan là thằng nào ????
Lấy cài gì phân biệt quỷ ma thần phật ????
TATAK
20-10-08, 22:54
Ờ, công nhựn bác Quạ chiến này trình bày dồn cục quá làm cho cái ý cao xiu của bác không được rõ rành cho lắm bác ợ.
trungduca8vn
19-02-09, 12:41
Công nhận bài viết của bác rất có giá trị, Nhưng mà nhìn cái Pốt kín đặc toàn chữ là chữ em cũng thấy sợ.