Flash player 10.0.12.36 (chính thức) October 15, 2008

lm2
15-10-08, 22:20
Adobe Flash Player version 10.0.12.36
http://www.adobe.com/shockwave/download/alternates/

1) Uninstaller
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/uninstall_flash_player.exe

2) Firefox, Mozilla, Netscape, Safari, Opera
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player.exe

3) Internet Explorer
http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/licensing/win/install_flash_player_10_active_x.exe

Chạy cái 1 để uninstall flash player cũ, reboot, chạy 2, 3 để install mới
TATAK
15-10-08, 22:31
Quái nhểy, sao phần auto up đếk của thằng Adobe nó không báo có bản mới này nhểy.
Em đã lấy về cài vào, fix được nhiều lỗi flood ram lắm ấy. Các bác nhào vô lấy về đê!!!
lm2
18-05-11, 12:16
uninstaller: http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p3_uninstall_win64_111710.exe
for Internet Explorer x64: http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p3_64bit_activex_111710.exe
for others (ex. Firefox x64): http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/flashplayer10_2_p3_64bit_plugin_111710.exe