Thích Def không, nhào dzô

CMKCD
15-10-08, 11:46
Bạn nào thích Def Leppard và đăc biệt là thích chơi nhạc cover lại các bài của Def Leppard thì xin mật thư cho tớ.

Tớ đang tìm cách lập một nhóm chơi cover đây. Tớ không còn trẻ, ở Sài Gòn. Tớ không có thời gian cho chuyện bull****; nhưng có thời gian cho các bạn có lòng nhiệt tình.

Các bạn không cần phải biết đọc bản nhạc, chỉ cần dẻo tay khi đánh đàn là được. Tất nhiên, nếu biết đọc bản nhạc thì tốt quá. Bạn nào có thể làm vocalist mà không biết đánh đàn cũng xin mời tham gia.

Bố cáo, bố cáo.
TATAK
15-10-08, 22:29
Cáo phó: đã PM nhưng chưa chắc tham gia ^^