Lính gái ếh ếh

quiz
14-10-08, 02:32
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_01.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_02.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_03.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_04.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_05.jpg
quiz
14-10-08, 02:33
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_06.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_07.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_08.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_09.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_10.jpg
quiz
14-10-08, 02:34
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_11.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_12.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_13.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_14.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_15.jpg
quiz
14-10-08, 02:35
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_16.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_17.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_19.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_20.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_21.jpg
quiz
14-10-08, 02:37
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_23.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_26.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_27.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_28.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_30.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_32.jpg
quiz
14-10-08, 02:38
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_33.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_36.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_37.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_38.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_39.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/army_girls_41.jpg
giangthu
14-10-08, 05:56
Lính gái mà trang bị như thế, định làm gái an ủi chắc. Đối phương nó mà bắt được phải chết oan không đây. Gợi dục quá sức!
Hermes
14-10-08, 19:16
Cần gì đối phương! Các em này nhanh chóng thành món gỏi sống của đồng đội thôi!
quiz
15-10-08, 02:09
Ờh, Hermes nói cái này đúng. Nhiều tài liệu viết về chiến tranh cho thấy người ta sử dụng phụ nữ (quân nhân, dân thường) để phục vụ nhu cầu tình dục của binh sỹ, nói chung là thê thảm :(.
giangthu
15-10-08, 11:19
Có gì mà thê thảm. Đừng có nổi ngựa lên là được. Thời chiến là chị đăng lính làm nữ quân nhân, lấy chồng là tướng quốc, vinh dự đầy nhà.
ConVit
25-10-08, 21:50
Em nghe đồn...các nữ du kích of Việt Nam mình hồi xưa `pray`, 10 người ở trong rừng thì có 12 người mất trinh và 9 người có thai ngoài ý muốn......`hug-right....ko bít do nguyên nhân làm sao nữa `thinking`
ConVit
25-10-08, 22:07
Em nghe đồn...các nữ du kích of Việt Nam mình hồi xưa `pray`, 10 người ở trong rừng thì có 12 người mất trinh và 9 người có thai ngoài ý muốn......`hug-right....ko bít do nguyên nhân làm sao nữa `thinking`
quiz
08-11-08, 03:01
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_49.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_48.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_33.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_31.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_30.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_22.jpg
quiz
08-11-08, 03:03
http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_02.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_04.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_10.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/Israeli_Army_Girls_20.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/russian_army_girls_05.jpg

http://i405.photobucket.com/albums/pp131/lool_019/russian_army_girls_12.jpg