Ôi trời ơi ... TRỨNG !!!

cfact
11-10-08, 21:50
Nhìn những khuôn mặt này ....thảm quá :(

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_5.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_6.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_7.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_8.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_9.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_10.jpg
cfact
11-10-08, 21:51
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_11.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_12.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_13.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_14.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_15.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_16.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_17.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_18.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_19.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_20.jpg
cfact
11-10-08, 21:53
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_21.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_22.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_23.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_24.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_25.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_26.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_27.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_28.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_29.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_30.jpg
cfact
11-10-08, 21:55
http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_45.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_46.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_49.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_54.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_56.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_59.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-10-9/1223556176/lica_krizisa_60_foto_60.jpg
em tên bông
11-10-08, 22:08
Mấy anh này gởi xe máy vào cơ quan ở ngoài chúng nó chôm hết nồi cơm điện không biết cách nào để về nhà hay sao vậy?
cfact
11-10-08, 22:23
Nhìn ảnh chú đầu tiên thấy thương nhỉ ?
TATAK
11-10-08, 23:03
Đồng cảm với mấy ông này. Công ty tớ bị lỗ hơn 4 tỉ trong vòng 1 tháng ràu :((
quiz
12-10-08, 14:21
=)) các bạn diễn viên triển vọng VN cứ vào đây mà bắt chước biểu cảm được như thế kia là ĐAVN chả mấy theo kịp các bạn khác.
Ảnh hay lắm cfact :D
quiz
12-10-08, 15:16
Spam tí :D

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/_40486947_trader-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/03.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/02.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/large_willis.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/CMEPITS.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/6101.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/80na_080124_marketstory.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/3401.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/61000.jpg