Thông Báo 299

Le Kappa
30-09-08, 03:18
Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày sinh nhà thơ Away, một hình tượng đấu tranh không mệt mỏi cho tự do, và nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết tư tưởng Thăng Long, TW xin được thông báo với các bạn như sau:

1. Mời bạn Thiên Mã tiếp tục vui chơi và đóng góp với Diễn đàn. Hy vọng bạn Una cũng quay trở lại và từ nay hai bạn có những đóng góp trong sự tôn trọng lẫn nhau.

2. Mời bạn giangthu tiếp tục thảo luận. Đề nghị các bạn không nhân dịp này khích bác hạ uy tín của các TZV đã hành động trên lợi ích chung của Diễn đàn.

3. Mời bạn quasa trở về làm một công dân có đóng góp nghiêm túc với Diễn đàn.

Kính mời em gái tên Bông log in vì việc nhịn chơi Diễn đàn lâu ngày có thể dẫn đến một số hiệu ứng tâm lý tắc tịt một số thứ rất không nên.