Trang điểm kiểu Phi !

cfact
24-09-08, 17:23
Nhìn vẻ đẹp kiểu hoang dã này có phê không :D

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149684_001_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149680_002_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149646_003_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149648_007_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149703_008_afrikan_gerl.jpg
cfact
24-09-08, 17:24
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149730_009_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149707_010_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149703_011_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149698_012_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149680_013_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149677_015_afrikan_gerl.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149732_tnl.jpg
S&S
24-09-08, 21:27
http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1222149703_011_afrikan_gerl.jpgChẳng biết kia là quả gì nhưng nom giống quả ổi đào quá. Thèm ghê.
cfact
27-07-09, 20:22
Đây mới gọi là mếch kắp :24:

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_01.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_02.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_03.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_04.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_05.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_06.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_07.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_08.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_09.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_10.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_11.jpg
cfact
27-07-09, 20:22
http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_12.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_13.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_14.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_15.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_16.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_17.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_18.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_19.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_20.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_21.jpg

http://images.webpark.ru/uploads53/090727/wow_makeup_22.jpg