Săn hay câu ?

cfact
22-09-08, 13:11
Nhìn bọn này săn cá đúng là đáng tởm, lì đé.o chịu được .

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-18/1221747071/kak_okhotjatsja_na_kitov_5_foto_1.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-18/1221747071/kak_okhotjatsja_na_kitov_5_foto_2.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-18/1221747071/kak_okhotjatsja_na_kitov_5_foto_3.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-18/1221747071/kak_okhotjatsja_na_kitov_5_foto_4.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-18/1221747071/kak_okhotjatsja_na_kitov_5_foto_5.jpg
cfact
22-09-08, 13:16
Có quả ếch săn chim này cũng vui .

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828150_1.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828220_2.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828217_4.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828203_5.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828204_6.jpg

http://zagony.ru/uploads/posts/2008-09/1221828184_7.jpghttp://zagony.ru/engine/data/emoticons/udiv.gif http://zagony.ru/engine/data/emoticons/udiv.gif http://zagony.ru/engine/data/emoticons/udiv.gif