Bôi bẩn diễn đàn

Le Kappa
21-09-08, 15:43
Em tên Ôm: Tạch. Lý do bôi bẩn diễn đàn, đề nghị xem ASK của Admin Cavenui, và trường hợp Admin dao_hoa_daochu treo FOG.