Nhập Traditional Chinese thì dùng input method nào?

wasabi
18-09-08, 01:42
Các bác,

Em có một việc yêu cầu phải cài đặt bộ gõ tiếng Tàu cho XP, nhưng không có người bạn Taiwanese chính cống nào để hỏi về việc người Đài Loan thường dùng phương pháp nhập liệu (input method) nào? Các bác có biết thì cho em hỏi.

> Chinese (Traditional) - Alphanumeric
> Chinese (Traditional) - Array
> Chinese (Traditional) - Big5 Code
> Chinese (Traditional) - ChangJie
> Chinese (Traditional) - DaYi
> Chinese (Traditional) - New ChangJie
> Chinese (Traditional) - Phonetic
> Chinese (Traditional) - Quick
> Chinese (Traditional) - Unicode
> Chinese
> (Traditional) - US Keyboard

Chân thành cảm ơn.
TATAK
18-09-08, 13:22
Chinese (Traditional) - Quick Đánh theo bộ và chọn
Chinese (Traditional) - New ChangJie Đánh theo bộ, nguyên từ
Chinese (Traditional) - Phonetic Đánh theo phiên âm truyền thống
Chinese (Traditional) - New Phonetic IME 2002a > đánh theo phiên âm la tinh
Còn một vài loại không có sẵn trong M$, phải cài thêm nữa: wubi, maohamei.v.v...