NSFW ngoại truyện

cfact
18-09-08, 00:06
Mở thêm tô pích này cho xôm .
cfact
18-09-08, 00:06
Cái này gọi là : Ngày xem ảnh, tối nằm mơ . Dân gian còn có câu mả mẹ gì mà Chân gồng, tay xóc, óc tưởng tượng :24:

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-17/1221646677/fotopodborka_sredy_25.jpg

http://www.zagony.ru/admin_new/foto/2008-9-17/1221646677/fotopodborka_sredy_26.jpg