Chiện về chiếc đũa thần

Rio
06-09-08, 03:07
Em mới mò ra được cái phin ngắn này hay phết. Câu chiện về một anh chàng nhặt được đũa thần. Mời các bác xem.

Chiện về chiếc đũa thần

Thông tin chi tiết thêm (tác giả v.v..) ở đây (http://www.atom.com/funny_videos/intel_wand/).