Long tuyển

LANGTU5
16-08-08, 15:02
Anh định vào một số tranh luận trong Long tuyển post bài nhưng ko được, mấy bạn kỹ thuật viên làm sao thì làm


Vì cu Nâu triết lý trong đó dốt lắm, anh cần giáo nó một tí
pam
16-08-08, 16:27
Anh định vào một số tranh luận trong Long tuyển post bài nhưng ko được, mấy bạn kỹ thuật viên làm sao thì làm


Vì cu Nâu triết lý trong đó dốt lắm, anh cần giáo nó một tí

Bác muốn giáo thì cứ giáo ở ngoài này rùi dẫn link vào. Nếu trung ương thấy tranh luận của bác là hợp lý và xứng đáng thì sẽ được chuyển vào thôi :D
Hitman
16-08-08, 19:06
Anh định vào một số tranh luận trong Long tuyển post bài nhưng ko được, mấy bạn kỹ thuật viên làm sao thì làm


Vì cu Nâu triết lý trong đó dốt lắm, anh cần giáo nó một tí

Chú muốn làm lãng tụ thì nhớ đặt dấu chấm câu hộ anh cái.
em tên bông
16-08-08, 19:16
Thấy thầy Nâu dốt, còn có nhu cầu giáo thầy Nâu thì không phải là lãng tụ rùi.