Lãng ơi sang đây chơi.

knowledgeriver
12-08-08, 23:20
Đại ka Lãng. Sang đây chơi với bọn em. Bên Tathy thằng Sen nó làm mất mặt đại ka quá thể đáng. Sao thằng Sen nó lại lập hẳn 1 topic: Làm người ai lại thế? để dành cho đại ca. Chả thế nó bảo đại ka ko phải là người ư?

Đại k sang bên này chơi đê...
the have-nots
12-08-08, 23:26
này khéo sen dạo vừa rồi hay chưởi nâu là sen phò bên tathy thật nhở. thấy toàn chửi nâu ngu dốt đạo phật.
Trần Vãi
12-08-08, 23:38
Nâu 4` ơi, ác đe'o gì ác thế ? Tên bắn trúng 2 trym rồi, mày còn định đập cả trứng trym luôn hả :D

Công nhận phục thằng Nâu phen này. Nắm được tâm lý: tathy đe'o thể tồn tại hót boi, chơi luôn quả fan cuồng kế. Hay !
em tên bông
12-08-08, 23:40
Đạo Phật là cái đạo gì mà em nào học Phật cũng chửi mấy em học Phật khác rằng mày đờ hiểu đạo Phật là cái gì.
knowledgeriver
12-08-08, 23:45
đúng thế đấy em Bông ạ...đạo Phật muôn kinh vạn quyển rất nhiều trường phái từ tiểu thừa, trung thừa đại thừa tối thượng thừa...chính vì thế cho nên mới có chuyện kẻ này nói kẻ kia chả hiểu gì về Phật học cả.

nhưng tất thảy muôn kinh vạn quyển đó chẳng gọi là đạo vì đạo chỉ có 1 và 1 mà thôi cũng giống như em chỉ 1 mẹ ở trên đời...khi giác ngộ rồi thì chỉ hỏi 1 câu: mày ngộ chưa? nếu chưa ngộ thì mày đe-s hiểu gì cả. Khi hiểu rồi thì siêu việt tất cả, chẳng còn luân hồi, chẳng còn nhân quả gì ráo trọi.

cái đạo đó là chân lý tuyệt đối cõi giới niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Sên phò tầm này tuổi đầu, hói mẹ hết, lăn lê bò toài TL bét ra cũng 4 ,5 năm mà bi giờ mới bắt đầu tìm hiểu đạo phật nhân sáng sáng đọc các tờ giấy gói xôi. Công nhận nhân duyên đến hơi muộn nhưng mà còn hơn là không bao giờ.
Chí Phèo
12-08-08, 23:47
Bác nào thừa nick cho Nâu mượn để sang đó đàm đạo về Phật giáo với Sen phò đê. Lâu không có trò gì vui vui cho 2 bờ cùng sướng.
knowledgeriver
12-08-08, 23:49
Khỏi, để em gọi thằng Sên sang đây đàm đạo về Phật học. Em sẽ bắt thằng Sên gọi Nâu em là Sư phụ. hố hố. Viễn cảnh đó phải gọi là cực khoái với TL chúng mình phải không các bạn?