Xây cầu tõm :D

quiz
12-08-08, 05:52
Có cái game xây cầu này giết thời gian vui phết `talktohan nhiều cái không dễ ăn đâu nhớ :D

http://www.4shared.com/file/58684197/ddab920/bbgsetup.html
(http://www.4shared.com/file/58684197/ddab920/bbgsetup.html)

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/untitled1.jpg

Game nhẹ hều, down về rồi install \m/