Thuật ngữ tài chính/chứng khoán

noitartsiger
11-08-08, 17:12
Kính gửi: Hội đồng giáo dục Thăng Long đại học đường
Kính gửi: Các giáo sư, bác sĩ chuyên trách học thuật, dịch và thuật TLĐHĐ

Em các bác vốn dốt nát kinh hồn, nay có mấy chữ không biết nên dịch thế nào cho phải phép bằng tiếng Việt hay vãi linh hồn nước mình. Mong các bác khai, sáng dùm em. Em xin chân thành cảm tạ.

Và đây là các thứ em còn đang băn khoăn ạ:
Monthly Report
Quarterly Report
Yearly Report
Cash-Dividend
Ex-Right
Right Issue
Date
Name
Stock Symbol
Report Date
Type
Estimated Credit Date
Ex-Rights Date
Rate
Shares
Rights
Dividend/VND
Share dividend unit rounded by
Single
Ten
Hundred
In case pay by both shares and VND
Closing Right Date
Right Issue Cost/Share
Set
Query
Execute
Clear
Exit
ACNO
Holding Qty
Shares
VND
Right Issue Cost
Insert
Update
Delete
Confirm
Print
Clear
Please input stock symbol
This STK Symbol doesn't exist
Please input report date
Set Successfully
This record has be Executed
Please input ex-right date
No Record
Query Successfully
This stock symbol does't have market in this report date
Execute Successfully
There is no matched data
Please input ACNO
Insert Successfully
The record is already existed
Update Successfully
Delete successfully
Confirm Successfully
Print Successfully
This record doesn't exsit in STKDVI
Report Date is not correct
Ex-Rights Date is not correct
Estimated Credit Date is not correct
Closing Right Date is not correct
The record has been confirmed
Ex-Dividend
Right-Issue
This record doesn't exist in the STKDVI, Please input again
Applied Date
Accepted Date
quiz
11-08-08, 17:34
Viet - Anh

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/p27054.jpg

http://www.vinabook.com/tu-dien-giai-thich-thuat-ngu-chung-khoan-ngoai-thuong-ngan-hang-viet-anh-m11i27054.html#

Anh - Viet

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/p9462.jpg

http://www.vinabook.com/tu-dien-thuat-ngu-thi-truong-chung-khoan-anhanhviet-m11i9462.html