Quan hệ Vàng-Nâu

Vàng
06-08-08, 10:28
Làm đèo gì còn ai muốn tham gia, khi vẫn còn một thằng đượi Nâu, một thằng vừa xảo quyệt, lật mặt, bỉ ổi và tâm thần phân liệt.

DCM, nhớ ngày nào nó giẫy nảy lên ăn vạ khi Vàng nó nghịch HT của thằng đượi đó, rồi phỉ nhổ không ra gì, giờ thì 1 câu thiếu tướng Vương 2 câu thiếu tướng Vương, dcm nâng bi và liếm đít Vàng đến là khổ nhục kế.

Bè lũ TW quả thừa hiểu bản chất lưu manh của nó, nó mà là assmin mới gọi là tài. Sáng nói thối mồm tí chứ thà cái TL này tạm đóng cửa còn hơn để cho thằng Nâu đượi nó cầm quyền. DCM theo dõi mới thấy cái bản chất của nó, tởm!

Trước khi báo cáo tình hình với các bạn, anh khẳng định anh không phải Vàng nhé.

Sở dĩ có sự thay đổi trong quan hệ giữa Vàng và Nâu chính là /kiểm duyệt đục bỏ một đọan/. Hỏi tức là trả lời@giangthu.
Em la Po-rin-xet
06-08-08, 20:31
Đề nghị TW kiểm điểm phạt ngay Vương Chí Vàng vì tội nhố nhăng để lộ pass. Bây giờ mỗi lần nick Vàng post lại phải chua thêm một câu "anh không phải Vàng" nghe rất lố bịch, khó hiểu, làm cho mọi người cứ loạn cả lên, chả biết lúc nào thì là Vàng mà lúc nào thì là k*t nữa.
Cá nhân em vẫn quý bác Vàng hay chọc chọc ngoáy ngoáy đâm sau lưng chiến sĩ hơn vì như vậy thấy kịch tính, đầy chất Ngụy Hải Đăng: vừa thâm vừa hài vãi.