Cứu dữ liệu

lm2
02-08-08, 22:05
Cô em gái move myDocuments của em từ D:\ sang C:\ cách đây vài hôm. Hôm nay, Em ghost lại 1 cái mất hết mấy trăm file word và excel. Tình hình em chưa gặp quả này bao giờ. Bác nào có Thuốc gì thì giúp em cái nhé. Em khỏi qua được quả này là em hậu tạ to lắm nhé.

Data Recovery After Imaging or "Ghosting" a Drive

The consequences of imaging over a drive, for example with Norton's Ghost, are similar to the ones you face after putting a new OS on it. If the image was quite large, chances that you will recover a lot of files are pretty slim.
wasabi
03-08-08, 07:13
Bác có Getdataback không? Cái ấy chuẩn đấy bác. Nếu nó cũng ko cứu được thì đưa cho FBI chắc may ra.
Phuongdong
03-08-08, 11:58
Vẫn có khả năng cứu được, miễn là giữ nguyên hiện trạng từ khi đó.

PS: giá cả thế nào ?
hailua
04-08-08, 02:57
Dùng Norton tools (hãng Symantec) hoặc là các tool khác để recovery lại xem sao. Như tình hình của bạn thì các ổ cứng vẩn còn có thể phục hồi dù cho bị xóa ...

Ngoại trừ là bạn đã shred các files từ 7 passes (cắt file ra từng phần nhỏ với dạng random và lập đi lập lại 7 lần trở lên, pass lần cuối cùng phá hủy là chỉ toàn là các zero) trở lên hoặc là dùng dban để xóa các dữ liệu qua 25 passes thì nó mới hoàn toàn không thể phục hồi, ngay cả mang vào phòng giám chứng của FBI.