Obama <> MacCain

knowledgeriver
31-07-08, 23:52
Giữa đen và trắng bạn chọn gì?
Giữa già và trẻ bạn chọn ai?
Giữa trim to cứng và trym mềm bạn chọn trym gì?
Giữa dân chủ và cộng hoà bạn chọn gì?