Quà cho bạn cfact :D

quiz
31-07-08, 09:28
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a10.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a11-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a12.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a13.jpg
quiz
31-07-08, 09:29
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a14.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a15.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a16.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a17.jpg
quiz
31-07-08, 09:30
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a18.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a19.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a2-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a3-1.jpg
quiz
31-07-08, 09:33
http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a4-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a5-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a6-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a7-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a8-1.jpg

http://i237.photobucket.com/albums/ff95/quizcz/a9-1.jpg

Các cháu này nó vừa đi thi miss Russian về xong, bạn cfact nhẹ nhành nhé :D
cfact
31-07-08, 09:34
Nhìn cũng mát mắt lắm , cảm ơn quýt nhìu nhìu , hê hê :D

Đang mệt xem ảnh gái cũng thấy đỡ nhỉ ?
quiz
31-07-08, 09:38
Ặc ặc, vừa post xong đang xem lại tự dung nhảy lên 1 cái, tưởng bị móc lốp hóa ra bạn cfact vào từ lúc nào :D. Bị tư bản nó bóc lột kinh quá hả bạn cfact?