Sự kiện Thiên An Môn qua ảnh

29-07-08, 00:56
Nguồn:Bejing Spring, David Turnley, Peter Turnley, Melinda Liu

Ngày 4 tháng 5, 1989, nhân dịp lễ tang cựu bí thư Hồ Diệu Bang, các sinh viên tập trung tại quảng trường Thiên An Môn. Với sự ủng hộ của các công đoàn công nhân và dân chúng, sinh viên bắt đầu biểu tình đòi tự do báo chí, đổi mới chính phủ và chấm dứt nạn tham nhũng:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square01.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square02.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square03.jpg

Chính phủ ra lệnh thiết quân luật, công an Bắc Kinh được điều động:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square04.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square08.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square28.jpg

Sinh viên bắt đầu tuyệt thực và quyết định chiếm đóng Thiên An Môn:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square05.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square06.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/284_Wang_Dan.jpg

Công an Bắc Kinh ủng hộ sinh viên:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square09.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square07.jpg
29-07-08, 00:57
Quân đội được điều đến:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square10.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square26.jpg

Sinh viên tìm cách thuyết phục quân đội:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square27.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square10-a.jpg

Sinh viên quyết định không rời Thiên An Môn:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square11.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square12.jpg

Bức tượng Nữ thần Dân chủ được dựng lên:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square13.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/goddess.jpg
29-07-08, 00:58
Bạo lực bắt đầu:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square14.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square15.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square16.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square17.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square18.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square19.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square20.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square21.jpg

Bức ảnh lịch sử:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/051201_tiananmen-square_ex-1.jpg

Quân đội tái chiếm Thiên An Môn, biểu tình chấm dứt:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square22.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square23.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square24.jpg

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square25.jpg

Thiên An Môn hôm nay:

http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/tiananmen-photo-lesbians-nothing-sq.jpg
29-07-08, 01:00
Lý tưởng chung:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/Z045.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A037a.jpg
"Chính phủ phải thành thực"

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A030-1.jpg
"phản đối tin tức lường gạt" - "tôi cần được nói"


Thể hiện:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A008.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A068.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A068-9.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ097.jpg
"Trả dân chủ cho nhân dân" - "phản đối phong tỏa tin tức"

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ092-3.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ094c.jpg

Quyết tâm:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A049b.jpg
"Di Thư (di chúc)"

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A049a.jpg
"Tuyệt thực"

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ021a.jpg
"Đói chết - chuyện nhỏ"

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/P070a.jpg
29-07-08, 01:01
Điểm qua lực lượng nòng cốt - Sinh viên:

Đại học Bắc Kinh
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A036-7.jpg
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/LF50068-.jpg
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/P071.jpg

Đại học Nhân Dân
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A009.jpg

Đại học Thanh Hoa
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A045.jpg

Kịch Viện
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A050b.jpg

Đại học Chính Pháp
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ036a.jpg
"Tuyệt thực - tuyệt thủy"

Đại học KH-KT Bắc Kinh
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/Z040a.jpg

and more.. were all together to say:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/Z060.jpg
giangthu
29-07-08, 01:02
Cái hình đầu tiên mới đúng là chân phương của Hán Đường nhân chủng. Lúc xưa ở Đài Loan có một một đồng học nhìn tương tự nhưng rất nhát gái.

Diện mạo của người Đông Bắc Trung Quốc nhìn rõ nét quá sức.
29-07-08, 01:02
Kế đến là các thành phần khác, những người ủng hộ và góp phần cho phong trào:

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/C040a.jpg

Giáo viên đại học cảnh quan (cảnh quan = cảnh sát, ko phải cảnh quang)
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/P080-1.jpg

Đội ngũ y, bác sĩ
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ054a.jpg

"Người tàn tật - ủng hộ sinh viên"
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ065a.jpg

Trung học sinh
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ069a.jpg

Nhân dân nhật báo (vẫn là tờ báo lớn hiện nay)
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ061a.jpg

"Quân nhân tàn phế - ủng hộ sinh viên - phản đối hủ bại"
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/LF90037.jpg

Các pháp quan kêu gọi cứu lấy sinh viên
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A051-.jpg

cho đến cả cảnh sát, quân nhân
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A066-7b.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/P091a.jpg

http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ135.jpg

Tất nhiên, không phải ai cũng phản động, vẫn còn đó những lực lượng trung kiên:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/A025a.jpg

có điều, không hiểu họ nghĩ gì về dòng chữ "Vì nhân dân phục vụ" ở phía sau, trong bức này:
http://i166.photobucket.com/albums/u89/abaoeagle/BJ072-3.jpg
giangthu
29-07-08, 01:04
Thời đó các biểu ngữ sinh viên còn cố gắng viết chữ phồn thể cho nhiều người đồng cảm ở Hải Ngoại.
29-07-08, 01:05
http://www.x-cafevn.org/forum/files/mascr003.gif
Xe bọc thép Giải Phóng Quân Trung Hoa và xác sinh viên (góc trái) trên quảng trường Thiên An Môn vào buổi tối định mệnh

http://www.x-cafevn.org/forum/files/studentcarrywounded.gif
Sinh viên đưa bạn bị thương đi sơ tán

http://www.x-cafevn.org/forum/files/mascr008.gif

http://www.x-cafevn.org/forum/files/ps61a.jpg
Một sinh viên cầm chiếc nón sắt cướp được của lính PLA

http://www.x-cafevn.org/forum/files/ps51c.jpg
Một xe thiết giáp của PLA bị sinh viên đốt (hình như là T54)

http://www.x-cafevn.org/forum/files/ps50c.jpg
Còn đây hình như là một chiếc PT76 bị xơi gọn 1 chai xăng

http://www.x-cafevn.org/forum/files/mascr016.gif
Tăng trên quảng trường Thiên An Môn sau khi cuộc trị an thành công
29-07-08, 01:06
http://www.x-cafevn.org/forum/files/wangdan.jpg
Lãnh tụ sinh viên Thiên An Môn số 1 Vương Ðán, khoa Sử, ÐH Bắc Kinh, 21 tuổi (vào 1989). Bị kết án tù 4 năm vào năm 1991, và án 11 năm vào năm 1996. Trục xuất sang Mỹ 1998 và hiện đang theo đuổi chương trình tiến sĩ Sử học tại ÐH Harvard.

http://www.x-cafevn.org/forum/files/demo23.jpg
Cuộc tuần hành của 100,000 sinh viên Trung Hoa trên đường phố Bắc Kinh (mùng 2 tháng 6 năm 1989)

http://www.x-cafevn.org/forum/files/svvsqd.gif
Một đơn vị quân đội tăng viện cho thủ đô Bắc Kinh bị chặn bởi sinh viên tại một khu vực ngoại thành

http://www.x-cafevn.org/forum/files/csvssv.gif

http://www.x-cafevn.org/forum/files/csvssv2.gif

http://www.x-cafevn.org/forum/files/ps48a.jpg
Quân với dân như cá với nước: Ai mà nghĩ rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, những người áo xanh lại nghiến xe tăng lên xác những người áo trắng..
knowledgeriver
29-07-08, 01:08
Anh nhớ là có bạn gì thủ lĩnh sinh viên tên Linh xinh đẹp lắm mà...nàng hình như bi giờ là 1 doanh nghiệp giàu có gì đó bên Mỹ?

Anh muốn gặp nàng.
29-07-08, 01:15
Đó là Chai Ling

http://i9.tinypic.com/66aykvq.jpg

http://i7.tinypic.com/6butn50.jpg

http://i10.tinypic.com/61z0rv6.jpg

http://www.cryptome.cn/tk/pict545.jpg
29-07-08, 01:26
http://www.christusrex.org/www1/sdc/p34a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p36a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p23.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p24b1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p26a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p26b1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p40a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p40b.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p41a.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/c2a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p49c1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p50c1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p52a1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p53d1.jpg

http://www.christusrex.org/www1/sdc/p54a1.jpg
giangthu
29-07-08, 02:31
Càng nghĩ lại vụ Lục Tứ Thiên An Môn càng thấy dân Trung Quốc tuy bựa nhưng dũng cảm quá sức. Dân tộc này có nhiều khi cũng làm mình kính ngưỡng.

Sinh viên của Hà Nội Đại Học chắc chỉ biết đi bắt chuồn chuồn.
wild rose
29-07-08, 09:00
Càng nghĩ lại vụ Lục Tứ Thiên An Môn càng thấy dân Trung Quốc tuy bựa nhưng dũng cảm quá sức. Dân tộc này có nhiều khi cũng làm mình kính ngưỡng.

Sinh viên của Hà Nội Đại Học chắc chỉ biết đi bắt chuồn chuồn.

Xem xong ảnh và nghe lời chị nói em bức bối quá. Thế theo chị, sinh viên bọn em phải làm gì bây giờ? Chị có thể phác thảo đường hướng để em cùng các bạn hành động được không?


Sinh viên Hà Nội Đại Học
nhancu
29-07-08, 09:50
Xem xong ảnh và nghe lời chị nói em bức bối quá. Thế theo chị, sinh viên bọn em phải làm gì bây giờ? Chị có thể phác thảo đường hướng để em cùng các bạn hành động được không?


Sinh viên Hà Nội Đại Học

Em cứ học chơi ngon lành, đọc sách, suy nghĩ, học cách tận dụng google,... để nâng cao tư tưởng cho đến khi đọc bài của chị Thu mà không thấy bức bối nữa là xong bước 1. Bước 2, em chửi cho chị Thu và đồng bọn tắt đài (nói đến đây lại nhớ đến Cần yêu, hic). Tam thời thì nhiệm vụ của em là như thế. Không đơn giản đâu. Cố lên em nhé!

Còn chuồn chuồn thì để anh bắt. :D
giangthu
29-07-08, 10:06
Xem xong ảnh và nghe lời chị nói em bức bối quá. Thế theo chị, sinh viên bọn em phải làm gì bây giờ? Chị có thể phác thảo đường hướng để em cùng các bạn hành động được không?
Sinh viên Hà Nội Đại Học Cứ chiều chiều đứng trên mấy cái cầu overpass thả biểu ngữ xuống cho dân tình đi qua đọc. Lúc đầu kêu gọi thiệt ngọt ngào như vệ sinh đường sá, đời sống văn minh này nọ. Sau khi quen dần thì email riêng cho chị, chị sẽ gởi biểu ngữ về cho mà thả.

Chị có cách huy động hàng ngàn người xuống đường bằng những lời nói hết sức nhiệt tình và tế nhị. Công an nào làm khó thì chụp hình ghi tên xuống. Chị sẽ gởi người mình dùng mỹ nhân kế đặng làm cho nó thân bại danh liệt luôn.

Dân Hà Nội xuống đường được phải nói là vui. Coi mấy vụ dân oan đòi đất thấy sự sáng tạo quá sức.

Không hỏi thôi, chứ đã hỏi rồi thì đó chính là đường hướng của chị nhằm châm mồi cho một cuộc Cách Mạng Hoa Lài (cứ mật ước như thế)
hellotekar
29-07-08, 10:06
Cái vụ Mỹ tấn công Iraq có bác nào còn nhớ ko. Ngày đấy HS, SV học ở Hà Nội đi biểu tình đông vãi. Em biết thừa đa phần người đi biểu tình trong vụ đấy chẳng qua là a dua, sĩ diện hảo, tò mò rồi đi theo cho nó đong vui chứ thành thật iu hoà bình chả đc mấy thằng.
Rồi cái vụ Trường Sa-Hoàng Sa em nhớ nhiều bác phụ huynh, nhiều anh SV, HS thành thật iu tổ quốc, em mừng vãi. Nhưng nói chung bọn sĩ diện hảo, bọn a dua thì cứ đông hơn nhiều.
Hai vụ đó mà có vài cái xe tăng vào như vụ Thiên An Môn này thì chắc đầy thằng cũng nổi tiếng chán.
KVT
29-07-08, 10:25
Cứ chiều chiều đứng trên mấy cái cầu overpass thả biểu ngữ xuống cho dân tình đi qua đọc. Lúc đầu kêu gọi thiệt ngọt ngào như vệ sinh đường sá, đời sống văn minh này nọ. Sau khi quen dần thì email riêng cho chị, chị sẽ gởi biểu ngữ về cho mà thả.

Chị có cách huy động hàng ngàn người xuống đường bằng những lời nói hết sức nhiệt tình và tế nhị. Công an nào làm khó thì chụp hình ghi tên xuống. Chị sẽ gởi người mình dùng mỹ nhân kế đặng làm cho nó thân bại danh liệt luôn.

Dân Hà Nội xuống đường được phải nói là vui. Coi mấy vụ dân oan đòi đất thấy sự sáng tạo quá sức.

Không hỏi thôi, chứ đã hỏi rồi thì đó chính là đường hướng của chị nhằm châm mồi cho một cuộc Cách Mạng Hoa Lài (cứ mật ước như thế)

À, đây là kiểu cầm chim cho thằng khác đái.


Dạo qua cái "To be or not To be của Thu" thấy ấn tượng phết. Theo tớ thì Thu cứ "try it for free" đi đã. Mà vừa vừa thôi nghe, đừng tưởng free rồi cứ mần tới. Một chập nó trở thành "not enough" thì khổ.
giangthu
29-07-08, 10:33
À, đây là kiểu cầm chim cho thằng khác đái.


Dạo qua cái "To be or not To be của Thu" thấy ấn tượng phết. Theo tớ thì Thu cứ "try it for free" đi đã. Mà vừa vừa thôi nghe, đừng tưởng free rồi cứ mần tới. Một chập nó trở thành "not enough" thì khổ. Về nhắn với con mẹ Pussiecat bên X-cafe là Giang Thu này không hề thua kém. Tuần trước Phan An về, Giang Thu đã phiêu lưu tình ái rồi. Bây giờ làm gì cũng chẳng thèm sợ con mã mẹ gì cả. Mẹ Pussiecat lần này hết độc cô cầu bại.

Cầm chim cho người khác cũng phải có sở trường chứ dễ lắm sao. Ăn thua là có chim mà cầm không mới là vấn đề. Càng nghĩ càng thấy má Pussiecat hoang dâm lăng loàn và vô độ. Nhưng nó cũng không đủ sở trường.
Quận công
29-07-08, 10:45
Giang Thu thấy cái này chưa?

http://i277.photobucket.com/albums/kk70/mcchickencrispy/Untitled-9.png

http://i277.photobucket.com/albums/kk70/mcchickencrispy/Untitled-10.png

Địa điểm: Cầu vượt Nam Thăng Long - Nội Bài.
Thời gian: Sáng ngày 28 - 7 - 2008.
Nội dung:

"Tham nhũng là Hút máu nhân dân
Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân
Mất đất , biển , đảo là có tội với Tổ Tiên
Yêu cầu Đảng cộng sản thực hiện ngay
DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC
ĐA NGUYÊN - ĐA ĐẢNG."

Hòanh tráng không?
wasabi
29-07-08, 10:52
Cái vụ Mỹ tấn công Iraq có bác nào còn nhớ ko. Ngày đấy HS, SV học ở Hà Nội đi biểu tình đông vãi. Em biết thừa đa phần người đi biểu tình trong vụ đấy chẳng qua là a dua, sĩ diện hảo, tò mò rồi đi theo cho nó đong vui chứ thành thật iu hoà bình chả đc mấy thằng.
Rồi cái vụ Trường Sa-Hoàng Sa em nhớ nhiều bác phụ huynh, nhiều anh SV, HS thành thật iu tổ quốc, em mừng vãi. Nhưng nói chung bọn sĩ diện hảo, bọn a dua thì cứ đông hơn nhiều.
Hai vụ đó mà có vài cái xe tăng vào như vụ Thiên An Môn này thì chắc đầy thằng cũng nổi tiếng chán.
Yes, cái gì chẳng thế.

Nói chung cái gì ở đâu cũng đú là chính. Mà thế cũng tốt rùi.
wasabi
29-07-08, 11:00
Giang Thu thấy cái này chưa?

http://i277.photobucket.com/albums/kk70/mcchickencrispy/Untitled-9.png

http://i277.photobucket.com/albums/kk70/mcchickencrispy/Untitled-10.png

Địa điểm: Cầu vượt Nam Thăng Long - Nội Bài.
Thời gian: Sáng ngày 28 - 7 - 2008.
Nội dung:

"Tham nhũng là Hút máu nhân dân
Lạm phát, giá cả tăng cao là giết dân
Mất đất , biển , đảo là có tội với Tổ Tiên
Yêu cầu Đảng cộng sản thực hiện ngay
DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC
ĐA NGUYÊN - ĐA ĐẢNG."

Hòanh tráng không?
Ở VN có cả flashmob rùi cơ à bác? Xem ra quê mình dạo nầy tiến bộ.
Khách
29-07-08, 11:04
Phải che mặt đi cơ à ?

Có nhõn một mạng ưa chơi nổi và một mạng đứng dưới rình chụp trộm, trong hai đứa, đứa nào là thằng Quận vậy ?
wasabi
29-07-08, 11:06
Thế thằng đ nào IP 222.252 đang nấp nấp dưới nick chửi bạn anh đấy?
wild rose
29-07-08, 13:13
Chị giangthu còn đó không? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Nhưng lỡ họ bắt em rồi tống vô tù thì sao?
A.K
29-07-08, 13:49
Cái hình ở trên nó dùng PTShop ghét khéo phết, anh chẳng nghĩ làm sao nó ghép được thế...
giangthu
29-07-08, 13:55
Chị giangthu còn đó không? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Nhưng lỡ họ bắt em rồi tống vô tù thì sao? Em đừng có sợ ở tù. Thời này không có sao đâu mà sợ. Tới chừng sau, em làm đơn đi tỵ nạn Mỹ. Chị có nhiều thiên cơ khổ nhục kế lắm. Thật ra cách này là đi Mỹ nhanh nhất và tổng thống Bush giữ lời. Nháy nháy mắt vài cái nghen. Nói tới đây là hiểu ý chị rồi ha. Có gì email riêng cho chị. Chị nói gì là giữ lời.

Ở tù bây giờ chỉ dọa được mấy em nhát gan thôi. Nhiều khi chị cũng tính về Việt Nam guậy vài cái đặng ở tù cho nổi tiếng. Bên này nghe chị ở tù cái là vác mấy tấm hình gợi cảm của chị kêu gào trước tòa Bạch Ốc ngay, không nổi tiếng hơn sao. Lúc đó chị muốn lấy ai trên đời mà chẳng được.

Chị tính làm rồi nhưng mà sợ thiên hạ dèm pha với Phan An cho nên mới chùn tay.
Kha
29-07-08, 14:22
Khổ,

càng ngày càng quá con nít, soi cả IP ra mà xem,

đúng là gồng mình mãi - mệt.
giangthu
29-07-08, 14:48
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080729_bkt_us.shtml

Mới đọc tin này. Rõ ràng BBC đăng tin đầy ác ý. Bà này bị hành hạ tâm thần nhiều quá cho nên bả mới tương kế tựu kế qua Mỹ trị bệnh đặng cho thế giới thấy Việt Nam chà đạp nhân quyền.

Nhưng đứng trên góc cạnh khác, đi Mỹ là một sự hiếu kỳ và trang bị kiến thức. Tổng thống Kim Đại Trung của Đại Hàn từng qua Mỹ theo diện này. Cho dù mấy đứa thúi miệng chê bai nhưng rõ ràng bả có lý của bả.

Lê Thị Công Nhân Mỹ cũng mời sang tỵ nạn nhưng em Công Nhân không đi.
Khách 1
29-07-08, 15:40
BBC là cái kít gì,

chính phủ Anh nó buồn đời nó cho lục soát, niêm phong tè le hột me cái toàn soạn báo này chứ,

dân với chả chủ,

... cái đít.
wild rose
29-07-08, 15:56
Em đừng có sợ ở tù. Thời này không có sao đâu mà sợ. Tới chừng sau, em làm đơn đi tỵ nạn Mỹ. Chị có nhiều thiên cơ khổ nhục kế lắm. Thật ra cách này là đi Mỹ nhanh nhất và tổng thống Bush giữ lời. Nháy nháy mắt vài cái nghen. Nói tới đây là hiểu ý chị rồi ha. Có gì email riêng cho chị. Chị nói gì là giữ lời.

Ở tù bây giờ chỉ dọa được mấy em nhát gan thôi. Nhiều khi chị cũng tính về Việt Nam guậy vài cái đặng ở tù cho nổi tiếng. Bên này nghe chị ở tù cái là vác mấy tấm hình gợi cảm của chị kêu gào trước tòa Bạch Ốc ngay, không nổi tiếng hơn sao. Lúc đó chị muốn lấy ai trên đời mà chẳng được.

Chị tính làm rồi nhưng mà sợ thiên hạ dèm pha với Phan An cho nên mới chùn tay.

Cám ơn chị giangthu nhiều nhen. Cho phép em trân trọng quote lại lời vàng ý ngọc của chị làm kỉ niệm, thỉnh thoảng buồn đem ra đọc. Em nghĩ cuộc trao đổi của chị em mình vừa rồi rất bổ ích cho em (và có thể cho nhiều người khác nữa). Nó giúp em hình dung ra được "Mặt thật" những người hoạt động dân chủ như chị cũng như phương pháp "tuyên truyền đấu tranh cách mạng" của các đảng đấu tranh vì dân chủ ở hải ngoại.

Tâm sự thêm với chị là em có rất nhiều bạn bè. Nhưng mà bọn sinh viên Hà Nội Đại Học chúng nó bây giờ chả quan tâm gì đến dân chủ và chính trị. Bọn “no cơm ấm cật dậm dật khắp nơi ấy” chỉ nhăm nhăm làm đẹp rồi tính đi cặp bồ với đàn ông có vợ để dựt chồng người khác thôi. Chúng nó không có được đoan chính như chị, 30 tuổi rồi mới thẽ thọt hỏi "nuốt hay không nuốt" mà chơi tới bến luôn từ thời 16 á.

Mới cả bọn sinh viên Hà Nội Đại Học tụi em không đi bắt chuồn chuồn đâu, chị không biết thôi chứ, dạo này tụi em có thú đi bắt kền kền (vulture). Chắc chị biết loài chim này phải không chị. Bọn ăn xác thối đó chúng nó không thể tự săn mồi khỏe mạnh nên chỉ nhăm nhăm khiêu khích đợi các con thú đánh nhau đến chết rồi sà xuống đánh chén thôi. Trông kinh nhỉ chị giangthu nhỉ!

http://www.african-safari-pictures.com/image-files/vulture-pictures.jpg
GunZ
29-07-08, 16:13
Thằng cái bướm gì "Thảo béo" hoành tráng cơ lượng tử đợt này không treo xoá gì nữa nhở, liệt toàn phần rồi à, biết là nó sẽ liệt thôi không ngờ nhanh đến thế :24:.

Thế thằng ku Bi dân chủ cho anh hỏi giờ ở TNXM này về mặt Đảng mới cả Chính Quyền thì thằng kak nào to nhất để anh làm cái dân oan khiếu kiện cái. Giờ thằng cái gì "Thảo béo" hoành tráng cơ lượng tử mí thằng Gấu + vật buồn thiu, cứ khi nào anh em bắt đầu vui vẻ tạo được khí thế tiến công cách mạng thì chúng nó thò mấy cái x xìu vào, xong tán loạn nhân tâm lên thì nó lại té. Tự nhiên anh như nhân dân lao động cần lao bị cướp không miếng cơm manh áo, oan đe'o bàn phím nào tả xiết, thế thằng kak nào to nhất ở TNXM bây giờ hở Bi dân chủ, để anh kiện cái.

Oan quá!
nhancu
29-07-08, 16:21
Cám ơn chị giangthu nhiều nhen. Cho phép em trân trọng quote lại lời vàng ý ngọc của chị làm kỉ niệm, thỉnh thoảng buồn đem ra đọc. Em nghĩ cuộc trao đổi của chị em mình vừa rồi rất bổ ích cho em (và có thể cho nhiều người khác nữa). Nó giúp em hình dung ra được "Mặt thật" những người hoạt động dân chủ như chị cũng như phương pháp "tuyên truyền đấu tranh cách mạng" của các đảng đấu tranh vì dân chủ ở hải ngoại.


Hình như là người quen.:53::53::53:
knowledgeriver
29-07-08, 17:08
Hồng Giangthu bị em Hồng Nhung chơi quả này hơi đau.

Cho phép anh xoá bài của bạn Quận Công nhá.

Vụ ở cầu vừa rồi là do tướng Vàng Pao chỉ đạo 2 thanh niên dân tộc Tày lên thủ đô quấy rối. Các bạn bình tĩnh đê.
knowledgeriver
29-07-08, 17:15
Thế thằng ku Bi dân chủ cho anh hỏi giờ ở TNXM này về mặt Đảng mới cả Chính Quyền thì thằng kak nào to nhất để anh làm cái dân oan khiếu kiện cái.

Oan quá!

GunZ phò. Thăng Long này giờ thì về mặt Đảng và chính quyền thì to nhất là anh. Nâu.

Anh là chủ tịt kiêm mẹ bí thư đảng đoàn và hội sinh viên thanh niên chim non bướm chã.

Công dân GunZ có đơn hoặc kiến nghị khiếu nại gì ko? Trình đê? 1 cửa, 7 ngày trả lời xong.
jbm
29-07-08, 17:20
Công nhận đọc bài này của bác do hong nhung em học tập được nhiều. Cám ơn chị do hong nhung nhiều nhen;).
Khách
29-07-08, 18:06
BBC là cái kít gì,

chính phủ Anh nó buồn đời nó cho lục soát, niêm phong tè le hột me cái toàn soạn báo này chứ,

dân với chả chủ,

... cái đít.

Anh nghiêm túc phê bình chú Khách 1. Đành rằng là chúng mình ăn lương để bảo vệ giai cấp thống trị, nhưng mà chú cũng đừng thở ra những câu hằn học và ngu xuẩn như vậy có được không. Xê ra để anh ví anh Gun xử bọn nó cho.

Còn Giang Thu nửa, em cứ lo chống tàu đi để yên những chiện như nà xăng lên giá, đói nghèo, bất mãn để tụi anh ví anh Gun no, OK

Mịa, nói chớ sắp cuối tháng trả tiền nhà gồi, xăng dầu các thứ lên giá tiền đâu mà ăn nhậu đây, chú Khách 1 chầu nhậu tối cuối tuần này chú phải lo đó nhé
giangthu
30-07-08, 11:15
Tại sao lại xóa bài em trả lời cho Do Hong Nhung. Ý em nói đàn bà thì cầm chim. Cầm chim của tiểu nhân thì không nhìn xa thấy rộng. Cầm chim quân tử thì lãng mạn hào hoa phong ba bát hoạt. Người cầm chim sẻ sẻ không hiểu ý tứ của người cầm chim bạch hạc, khổng tước, phượng hoàng.
Khách 2
30-07-08, 16:47
Trời đất, đời này lại có loại chim quân tử - chưa nghe - nghe chim trong quần thôi em,

đã sờ đến chim còn mong nó là chim quân tử.

(incon cười lăn lôn)

Viễn vông, xa vời, suy diễn,

mơ mộng,

gì mà khổng tước và phượng hoàng: có ếhc đâu mà sờ,

nho không ra nho,

đạo không ra đạo,

à có,

đạo ù ù ..
Thăm
30-07-08, 16:50
Thằng cái bướm gì "Thảo béo" hoành tráng cơ lượng tử đợt này không treo xoá gì nữa nhở, liệt toàn phần rồi à, biết là nó sẽ liệt thôi không ngờ nhanh đến thế :24:.


Oan quá!

Lịt con bà, thằng Gung cứ như là thằng trẻ con đòi quà, đòi léo được lại vật vả, lăn lê bò toài, gach mặt ăn vạ khốn nạn đé0 tả, Anh tởm.
zdPFH4
30-07-08, 17:15
fo\ thi\ cũng fo\ vừa chứ
Viếng
30-07-08, 17:15
Anh thì lại thấy tởm những thằng như thằng Thăm, thật đấy!
quần chúng
30-07-08, 18:17
TL mạt con mẹ nó vận rồi để cho con Thu vén váy ỉa đái khắp nơi thế này. Anh nào thả nó ra mà *** chịu đi hót cho quần chúng TL dễ thở tí .
Mem cũ
30-07-08, 18:29
Thằng Nâu phò mày bỏ cái kiểu xóa những bài không có lợi cho mày đi. Trong những bốt mày vừa xóa chỉ có những bài chửi cá nhân là còn chấp nhận được. Mặc dù tao không bốt 1 bốt nào trong số những bài vừa rồi mày xóa nhưng tao rất ngứa mắt về cách hành xử quyền mod của mày. Ông lại huy động mọi người chửi mày không ngẩng mặt lên được bây giờ.
mem 1
31-07-08, 09:01
Nó bỏ thế đe'o nào được bác Mem. Mà có chửi nữa thì nó cũng thế, từ thằng thả cho tới thằng nâng cà vạt con Thu chúng nó có biết nhục là gì đe'o đâu mà chửi hở bác.
Khách 2
31-07-08, 10:37
mem 1 nói hơi quá,

tuy rất thật,

nghe đến chữ cà vạt,

oẹ ra hết,
knowledgeriver
05-08-08, 22:20
Chào mừng Bêi jing lẻ 8
Khách 2
07-08-08, 06:03
Thằng Nâu bờm - move cái topic chiến tranh Việt Nam - Tung qua đây. Nhanh lên.

Nói nghe.

Còn mày đừng có xóa xóa - bôi bôi như thế.

Sao mày ngốc thế nhỉ ?