NTuser.dat.log?

Nắng sớm
26-07-08, 16:44
Các bác, bác PhuongDong và chú Bi có ai biết chỉ em cái này mới.

Em đang dùng con máy của một cô gái, em cũng có làm một số thứ liên quan linh tinh đến thông tin cá nhân em.

Tự nhiên em mò vào thư mục C:\Documents and Settings\MotTrongSoVoVanBanGaiCuaSoi thi thấy cái file NTuser.dat.log và một file NTuser.dat nằm ngay cạnh nhau. Em thấy cái gì mà .log em click vào thì nó không cho vào vì thông báo là cái này đang được chương trình khác dùng.

Vậy bác nào nói em biết mới, con file chấm log kia nó có chức năng gì? Nó là cái gì của windows hay nó giống như con keylogger nào đó chiên save lại những gì em đã gõ đã viết và đã xem :( Em có cách nào xem hay sửa nội dung của nó không các bác em?

Em cảm ơn các bác và mong tin trả lời thật sớm của các bác. Em không thể ngồi lâu để gúc được. :D

Em Sói
newnick
27-07-08, 14:04
Nói chung kệ nó đi. Không nguy hiểm gì đâu. Đáng lý ra cái này sói gúc cái ra ngay. Sao cái gì cũng phải hỏi thế.


ntuser.dat is a registry hive file that loads as HKEY_CURRENT_USER when a user logs on. The HKEY_CURRENT_USER (ntuser.dat) contains the user profile for the user who is currently logged on to the computer. The user profile includes environment variables, personal program groups, desktop settings, network connections, printers, and application preferences.

You can edit HKEY_CURRENT_USER of other users by loading this hive under HKEY_USERS (you must log on as administrator to edit this hive).
newnick
27-07-08, 14:05
Quên!

Kệ nó tức là đừng đụng gì, đừng sửa gì, đừng xóa gì... nói chung đừng can thiệp gì.

Cứ tẹt tèn ten đi.
Nắng sớm
27-07-08, 17:10
Cảm ơn bác em.

Nhưng em không thể ngồi đây mà gúc được bác em. Ai lại làm thế :D

Cái NTuser.dat thì em rõ rồi, nhưng còn con NTuser.dat.log, tại sao có lúc nó lên tới 3 hoặc 4MB hả bác em? Nó chứa những gì trong đó, bằng cách nào em đọc và em can thiệp được vào nó không bác em? Tất nhiên em không có quyền Administrator :D