Chúc mừng sinh Nhật Jack

jack
19-07-08, 23:19
Hơ không ai chúc mừng thì tự chúc vậy hehehhe }:)
wasabi
19-07-08, 23:35
Khổ thân bác, thế vừa bị vẹo đá hay sao mà bức xúc thế a?
Wo Ai Ni
20-07-08, 00:25
Chúc mừng sinh nhật bá.
Prototay
20-07-08, 00:31
Jack, happy new year!
Nostarwhere
20-07-08, 01:38
giẻ rách, lại thêm một năm te tua, ke ke (*.k).

happy birthday, ước trứng gà ra con mái nhá.
pam
21-07-08, 08:41
Em giờ mới vào TL cũng xin chúc mừng sinh nhật bác. Chúc bác ngày một ăn to nói nhớn, chắc tay ném đá và vững chân chạy khi bị ném lại :D