TW quá sai lầm khi thả Nâu ...

ĐànBòVàoThànhPhố
17-07-08, 18:48
TW quá sai lầm khi thả Nâu ...

TW quá sai khi cho Nâu tái hoà nhập cộng đồng TLers

Hilton không Nâu như chùa bà Đanh

Mà Hilton lại là trái tim của TL

Vậy TL sắp mệt rồi chăng?

ĐỀ NGHỊ LẬP TỨC BẮT GIAM NÂU! \m/


http://i304.photobucket.com/albums/nn199/Ladies_Killer/arrest.jpg
Harry Potter
17-07-08, 18:54
Hilton được lập ra là nhằm giảm lạm phát ở Thang Long. Bây giờ Thang Long cũng là cái chùa bà đanh rồi còn Hin hin cái mẹ gì nữa. Chú thử đếm xem 1 ngày TL được mấy post.
ĐànBòVàoThànhPhố
17-07-08, 19:24
Ấy bác Tơ!

Hilton lập ra nhằm ươm mầm non nhân tài trí tuệ dzaam đãng TL, mà hạt giống tốt nhất là Nâu

Không có Hilton, thi TL này còn vắng hơn trang Web của Đảng + sản

Mà không có Nâu thì không có Hilton

Vậy việc TW tiếp tục giam cầm Nâu là một chính sách đúng đắn vào thời kì này

Bởi lẽ, vốn tính khí người Nam Việt là bị dồn đến chân tường mới bộc phát tiết

Nâu cũng vậy, giam lại thì mới post nhiều thread và nhiều thread có chất lượng

ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC GIAM NÂU \m/
vovi
18-07-08, 10:31
Bác Nâu em tu luyện đắc đạo mẹ rồi. Được thả ra mà vẫn nói viết ít hẳn, mỗi tội chất hơn, duyên hơn. Nhưng như thế thì cũng mất mẹ bản sắc, chả khác déo gì hằng hà sa số các bác ở đây. Đâm hoà tan ra như bọt bong bóng xì phòng
nhancu
18-07-08, 10:50
Bác Nâu em tu luyện đắc đạo mẹ rồi. Được thả ra mà vẫn nói viết ít hẳn, mỗi tội chất hơn, duyên hơn. Nhưng như thế thì cũng mất mẹ bản sắc, chả khác déo gì hằng hà sa số các bác ở đây. Đâm hoà tan ra như bọt bong bóng xì phòng

Vậy là từ Hải đăng Hilton thành công dân bình thường rồi đấy. Từ đấy mà lên tới Hải đăng cái đít, rồi tới Hải đăng Thăng Long còn xa lắm. Cố lên Nâu!

@Bò: Chú nên để cho Nâu sống với đúng tuổi của mình. :D