Body Art !

cfact
16-07-08, 22:23
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/001_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/002_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/003_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/004_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/005_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/006_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/007_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/008_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:24
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/009_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/010_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/011_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/012_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/013_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/014_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:25
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/015_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/016_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/017_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/018_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/019_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/020_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/021_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/022_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:26
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/023_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/024_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/025_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/026_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/027_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/028_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/029_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/030_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:26
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/031_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/032_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/033_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/034_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/035_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/036_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/037_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/038_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:27
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/039_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/040_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/041_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/042_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/043_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/044_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/045_bodyart.jpg
cfact
16-07-08, 22:28
http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/046_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/047_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/048_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/049_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/050_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/051_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/052_bodyart.jpg

http://de.fishki.net/picsw/072008/15/bodyart/053_bodyart.jpg
quiz
17-07-08, 03:36
Bộ ảnh thực sự ấn tượng đấy bạn cfact :D
Nắng sớm
17-07-08, 04:11
Những thằng ngồi vẽ thế này phải cực kì tập trung thì mới vẽ được, mỗi nét chổi lên cơ thể nó lại lún xuống một phát rất mềm, thật không thể chịu đựng được các bác ạ.
CuteguB
17-07-08, 09:24
Có gì đâu bác Sói em xúc động ghê thế, bọn vẽ, hay nói chung bọn làm nghệ thuật, kinh qua cả tỉ lần, lãnh cảm hết rồi, nó đơn giản chỉ là một chất liệu khác thôi.
BlueF
17-07-08, 16:29
Mấy cái này là dùng bút phun bác em ạ
cfact
07-04-09, 02:32
Bộ ảnh quá ấn tượng

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/061.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/062.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/063.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/064.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/065.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/066.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/067.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/068.jpg
cfact
07-04-09, 02:34
http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/069.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/070.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/071.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/072.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/073.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/074.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/075.jpg
cfact
07-04-09, 02:35
http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/076.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/077.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/078.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/079.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/080.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/081.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/082.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/083.jpg

http://www.huyandex.com/FilesPics/414/000/084.jpg