Spss 16

No_promise
16-07-08, 10:13
Ngại quá, hay đi xin quá nhưng bác nào có thì cho em xin cái đó với. Em xin đội ơn.