Wasabi tử tế

NaTuom
13-07-08, 18:16
Ban Information
Ban Date
13th July 2008
Lift Date
14th July 2008
Ban Reason
viet bai vo nghia vl
Banned by
Bý danh

Hô hô, bác Bi em, em bị Thu Cơm banik forever, mịa, vì bảo là gãi hộ trỗ háng em í cho khỏi ngứa. hic hic, gái ấy thâm kinh!
wasabi
13-07-08, 23:39
Ơ, sao lại thế. Em ko bao giờ làm trò như thế và em không bao giờ nói câu như thằng trí tuệ lùn thế cả cả.

PS: Em nghiêm túc.
wasabi
14-07-08, 00:03
Nếu mà người ban bác là Bys danh thì TNXM đang có vấn đề về bảo mật.