Nâu có khả năng tái hòa nhập Thăng Long hay là không?

Vàng
06-07-08, 13:32
Chuyển hướng (http://tnxm.net/showthread.php?t=7200)
Phương Thảo
06-07-08, 14:30
Tối qua chui vào Hilton cởi trói cho chú Nâu cơ mà thằng Bi với thằng Đào nó trói chặt quá, cởi kiểu gì cũng không được.

Thôi, chú Bi vào cởi trói cho chú Nâu ra ngoài đê. Đe'o ai lại nhốt một Hải Đăng có bài viết lẫy lừng trên Long tuyển, như thế bọn phản cách mạng nó lại bảo mình không biết đãi ngộ nhân tài.

À mà anh thử add poll giúp thằng Vàng cơ mà cái bảng nút của anh nó chả có chức năng í. Bảng nút bấm của mình ít chức năng thế này vài hôm nữa không hiểu có chiến nổi thằng Đào không đây? :-(

Thôi, thằng Vàng mày chịu khó vào sửa lại bài đê, cái phần add poll nó ở cuối cùng ở cái khung mở rộng í. Lười vãi nhái.