Thư cụ Gươm Hồ Phan Quasa gửi cụ Tô Lịch Giang Hồ Chí Nâu

quasa
30-06-08, 16:09
Thực chất tôi phải gọi anh bằng tên Nguyễn Ái Sất tại bởi xưa anh yêu cái Sất nhưng mà thôi, thiên hạ gọi anh là Nâu nên tôi cứ Nâu tôi gọi vậy.Tôi với anh mấy năm ròng cùng sống nơi đất khách quê người, nhưng mà lòng bọn mình chẳng khi nào quên cái cảnh tưởng bên nhà. Admin forum bảo hộ thì nói rằng: cái việc dẹp loạn là để an dân, làm mấy box , mấy cái topi, mấy cái band là để khai hóa xứ thănglong An Nam mình. Cái công lao ấy thì báo chương thanglong mi lu nhan nhản đăng lên, còn cái sưu cao thuế nặng, cái tham quan lại nhũng, cái sĩ khí dân tình bị chém giết, bị bỏ tù, bị đày ải kia thời họ im phăng phắc. Bởi cái cảnh thất quốc vong kia, lòng dân đồ thán, nên cảnh giang hồ chúng mình làm sao mà nguôi dạ được, hồn Tổ quốc nặng trĩu trên vai, xót vì quốc dân đồng bào đương rên xiết bởi cường quyền áp chế.
quasa
30-06-08, 16:12
Thực trạng dân tình thế thái bên nhà, bọn mình biết rõ, bấy lâu nay bọn mình ở bên này có đăng báo chương, hô hào các hạng người miền trung có lương tâm ngõ hầu giúp người Hilton đánh đổ cường quyền áp chế, nhưng kết quả chẳng được là bao. Khát vọng tự do, bình đẳng, bác ái mà ông Mạnh Đức Tư Cưu(1), ông Lư Thoa(2) khởi xướng chẳng nhỏ được giọt nào trên đất thanglong mình. Xem thế thì gẫm ngay được rằng: một chủng tộc muốn như chủng tộc văn minh chỉ có tự lập tự cường. Nhưng khốn nỗi nước thanglong An Nam ta từ ngày quan quân admin đem binh thuyền đến mà chinh phục mãi tới ngày nay, sĩ khí dân tình khởi sự chống lại chính phủ bảo hộ tiếp diễn liên miên, hết cuộc này, đến cuộc khác, rốt cuộc đâu hoàn đó, chẳng nhúc nhích được chút nào. Ngày nay, việc khởi sự lần hồi giảm đi bởi cái dã tâm của hạng người dạ thú, của kẻ đầu trâu mặt ngựa, bởi thiếu người hướng đạo.
quasa
30-06-08, 16:16
Bấy lâu nay, tôi cùng anh và Phan Bội Thu đàm đạo nhiều việc, mãi tới bây giờ, anh cũng không ưa cái phương pháp khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh của tôi. Còn tôi lại thời không thích cái phương pháp ngọa ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội(Ngồi bên ngoài tìm người đồng hành, chờ thời cơ ào về trong nước ) của anh, và cả cái dụng lý thuyết thâu nhân tâm của Phan. Bởi phương pháp bất hòa mà anh đã nói với anh Phan là tôi là hạng hủ nho thủ cựu. Cái điều tôi đã thấy rằng: tôi đọc chữ Phạn bập bẹ, nên không am tường hết sách vở Mật tông ở cái đất văn minh này. Cái đó tôi đã thua anh xa lắm, đừng nói gì đọ với anh Phan. Tôi tự ví tôi ngày nay như con ngựa đã hết nước tế, tôi nói thế chẳng hề dám ví anh là kẻ (còn non trẻ thich sự vũ lực cứng rắn) tử mã lục thạch(4) . Thực tình từ trước đến nay tôi chẳng khinh thị anh, mà tôi còn phục anh nữa là khác. Tôi thực tình cứ sao nói nấy, không ton hót anh tí nào.
quasa
30-06-08, 16:18
Mấy việc nói qua trên kia để bọn mình ôn cố một chút, còn lần này tôi phải viết cái thư này cho anh là tôi có cái hi vọng muốn anh nghe theo tôi mà lo cái đại sự. Phàm thử muốn thức tỉnh quốc dân, đồng bào đánh đổ cường quyền áp chế, thời từ xưa đến nay, từ Á sang Âu, chưa có một người nào làm cái việc như anh, anh lấy cái lẽ ở nước mình lưới giăng tứ bề, mà về nước ắt là sa cơ, gia dĩ dân tình sĩ khí cơ hồ tan tác, bởi cái chính sách cường quyền nên sự hấp thụ lí thuyết kém cỏi, bởi thế mà anh cứ khư khư cái phương pháp “Ngọa ngoại chiêu hiền, đãi thời đột nội”, cứ như cái phương pháp ấy, thời anh viết bài đăng báo chương trên đất người để mà hô hào quốc dân đồng bào bên nhà đem tinh thần nghị lực ra làm việc nước. Tôi coi lối ấy phí công mà thôi. Bởi vì, quốc dân đồng bào mấy ai biết chữ Tây, chữ quốc ngữ, cầm tờ báo mà đọc nổi. Theo ý tôi thì mình học hỏi lí thuyết hay, phương pháp tốt, thâu tóm được chữ nghĩa, có chí mưu cầu quyền lợi cho quốc dân, đồng bào thì đừng có dùng cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông gõ trống, mà phải trở về ẩn náu trong thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công. Anh không nghe lời tôi nói, anh ở hòai bên này, cứ cái lối đó thì tài năng của anh chẳng khác gì công dã tràng. Bởi cái lẽ đó mà tôi khuyên anh thu xếp mà về, đem tài năng của mình khích động nhân tâm, hô hào đồng bào ba kì đồng tâm hiệp lực để mà đánh đổ đổ cường quyền áp chế, ắt là thành công.
quasa
30-06-08, 16:34
Lại còn có điều ngộ bất trắc sa cơ, đương nhiên là sự phòng xa, thời ắt là lợi hơn thiển cận, song lẽ từ xưa đến nay biết bao nhân nhân, chí sĩ nước mình hoặc khởi sự hay ôn hòa đương đầu với cường quyền áp chế, mấy ai khỏi vào lao lung tù tội, đày ải chém giết. Ông Đề Thám bị bêu đầu giữa chợ, ông Phan Đình Phùng bị đào mã ném xuống sông, Ông Hàm Nghi, Duy Tâm, Thủ Khoa Huân bị đày biệt xứ, và nhiều không kể xiết sự đầu rơi máu chảy… Ngại vì sa cơ thì e rằng bỏ mất cái tài của mình, cơ hội chảy qua như dòng nước. Bởi thế cho nên phương pháp (về lại đất nước mình để thấy được vị thế tình hình- qui sào giác thế(5) mà anh làm được thì may mắn cho quốc dân, đồng bào ta biết dường nào. Giả như không làm được như thế, thời tài năng của anh ắt là mai một.
quasa
30-06-08, 16:40
Anh cứ xem Phan Giang Thu hồi trước chẳng nghe lời tôi, mang người mang của đến cái đất A me ni cang, cầu cứu nghĩa di dan, chạy đông chạy tây, di ngoại đội nội(6), rốt cuộc chỉ làm được mấy lần khởi sự. Vả lại cái chủ trương của Phan mới xem qua thì hay lắm, song gẫm cho kĩ càng thì chẳng khác gì phương pháp của họ Lê cầu Thanh diệt Trịnh, họ Nguyễn cầu viện Pháp đình đánh Tây Sơn. Cổ lai thế sự, còn rành rành ra đó, ấy thế mà Phan cứ tôn thờ cái bài vị VNCH. Thảng như cái phương pháp của Phan mà thành công, thì quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cỡi mà thôi. Hồi mới mưu đồ quốc sự, tôi có nói với Phan là, hãy ở nhà cùng với nhân dân chí sĩ ba kì mà thức tỉnh nhân tâm, hợp quần kợp xã, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, ai nấy thấu rõ ngọn nguồn, đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền, đông tây sao mà chẳng vỗ nên bộp? Ấy thế mà Phan chẳng thèm nghe, mà mãi tới nay vẫn còn cứ cho phương pháp đó là hay. Tôi biết anh cũng chẳng tán đồng cái phương pháp của Phan, vả lại tôi cũng còn tin rằng không sớm thì chầy, anh cũng lấy cái phương pháp (lên tiếng công khai nói thẳng với họ, dựa vào ngưòi trong forum đánh đuổi admin- ) khẩu xướng đối nhân, dụng nội triệt admin(7) cùng với sĩ phu dân chúng ba kì mà mưu đồ đại sự.
quasa
30-06-08, 16:43
Từ xưa đến nay, tôi vẫn cho phương pháp của tôi có nhiều sự hay hơn nhiều sự dở, vì rằng người nước mình trên có Admin chủ room bảo hộ trông, dưới là một bầy tham quan lại nhũng, học thức trong đám dân chúng kém cỏi, thì còn gì tốt lành bằng cái tôi dựa vào lí thuyết dân quyền để mà cổ động sĩ khí dân tình, tôi thực hành cái phương pháp ấy thì tôi làm cái lối khẩu thuyết vô bằng mà hô hào quốc dân, đồng bào, đồng tâm, hiệp lực, kết đoàn hợp xã, dân tình thức tỉnh, kháng thuế cự sưu, tố giác tham quan lại nhũng, lại bất hợp tác từ cái này đến cái nọ, dân chúng đông tây vỗ nên bộp mà đòi lại lợi quyền.

Cái lối khẩu thuyết vô bằng, mình có thể phơi bày hết điều hơn lẽ thiệt, ngộ ai có phản nghịch tố giác, cũng chẳng có chứng cớ minh bạch mà làm tù, làm tội nặng mình được. Đương nhiên, cái lối đó cũng khó bề kéo dài, họ ắt vịn cớ này, cớ nọ để làm tội làm tình, thế nhưng cái lúc đó vị tất không có người trực tiếp cái lối của mình hay sao? Cứ như cái hồi cự sưu có anh Châu Thơ Đồng, há chẳng dùng lối ấy mà hô hào dân chúng cho đến khi không còn nói ra tiếng rồi chết, ấy là sự thật đã qua. Còn ngày nay, cũng làm cái lối ấy, chẳng may bị sa cơ, thể tất lại chẳng có người nối tiếp mình thức tỉnh nhân quần, bằng cái lối đó chắc là cuồn cuộn dâng lên, rồi một ngày kia khác nào như ngọn thủy triều lôi cuốn mất cường quyền áp chế. Bởi vậy, anh coi cái lối của tôi mà tốt, thì anh cứ thể nghiệm. Anh mà làm theo tôi sẽ thâm căn cố đế trong đám dân tình chí sĩ… chớ mà anh khư khư cái lối của anh, cứ ở bên này viết báo chương, hô hào lý thuyết, thì tôi e rằng công dày mưu cao của anh cứ lần hồi mà mai một.
quasa
30-06-08, 16:51
Anh Nguyễn, tôi (đã nói rõ hết tâm ý của tôi ) tường tâm(8) với anh, đã rõ nguồn cơn. Bây giờ, thân tôi tợ chim lồng cá chậu. Vả lại, cây già thì gió dễ lay, người già thì trí lẫn, cảnh tôi như hoa sắp tàn, hiềm vì quốc phá gia vong, mà hơi tàn cũng phải gào cho hả dạ, may ra có tỉnh giấc hôn mê. Còn anh như cây đương lộc, nghị lực có thừa, dày công học hỏi, lí thuyết tinh thông, nhưng mà anh chẳng nghe lời tôi, anh cứ quanh quẩn bên này, thời làm sao mà tài năng của anh thi thố được? Bởi vậy, tôi thành tâm khuyên anh, mong mỏi anh thay đổi cái phương pháp cũ kĩ đi, để mà mưu đồ đại sự. Tôi cầu chúc anh thành công và hi vọng thấy mặt nhau ở quê hương xứ sở(9).Người bạn kính thư

PHAN QUASA
Cavenui
05-07-08, 22:35
Phan quasa có tác phẩm nào của Phan Tây hồ chưa Thăng Long hóa thì cho tớ xin nhé.
Cám ơn.
Huỳnh Thúc Núi.
playboy
05-07-08, 23:05
Gửi Huỳnh Thúc Núi. Có phải "thúc" cần cái này không?

http://nuantorama.blogspot.com/2008/05/l-th-ty-h.html
knowledgeriver
12-05-09, 21:53
Thời buổi loạn lạc, thư Quasa đi gần 1 năm mới nhận được. 1 năm, tóc đã bạc gần hết, người đã xa xôi...
knowledgeriver
12-05-09, 22:00
Còn nhớ lới hẹn năm xưa hỡi Quasar?
quasar
13-05-09, 18:42
Còn, Mấy hôm nữa tôi viết bài trong box của cụ.
knowledgeriver
13-05-09, 23:10
Cụ Phan Quasa, tôi Nguyễn Nâu đây rồi.

Cụ dạo này khoẻ chứ? Thi thoảng vẫn nổi lên ở Hồ Gươm để xem đánh cờ phỏng ạ? Thế thái nhân tình nước mình năm nay sao rồi cụ? Tôi cũng có ước muốn được du ngoạn sơn thuỷ một chuyến dọc chiều dài đất nước để hiểu thêm về đất nước ngõ hầu tìm ra được phương kế gì chăng? Thú thực với cụ, qua nhiều năm bôn ba , tôi cũng cần phải trở về với đất mẹ, trở về với cãi luỹ tre làng, cái ao và mái đình để tìm cho ra một cách phương nào đó để có thể bay lên trời từ cánh tre, đi ra biển lớn từ ao tù nước đọng và xây những công trình cao từ những mái đình cổ kính.

Ước mơ đó có viển vông, lý tưởng đó có thành hiện thực. Mong được chỉ giáo của cụ nhiều nhiều.

Kính Cụ.
Tê tê say say
14-05-09, 10:23
Kính gửi hai kụ: Gươm Hồ Phan Quasa và Tô Lịch Giang Hồ Chí Nâu.

Tôi thì chưa có diễm phúc ọp lai với 2 kụ, nhưng nghe danh 2 kụ đã lâu như dắm nổ ngang mông. Trước đây khi còn lang thang xứ người tôi đã có lần được kụ Phan Đình Vàng (tức Wòng Chí Vàng) và kụ Phan Bội Thu (tức Giang Thu) mật thư hỏi ý kiến về việc chăm lo cho con dân Thanh Niên Xa Mẹ Hội. Tôi cũng đã khuyên bảo 2 kụ không nên mạnh tay quá, đặng hỏng việc nhớn, cái trước mắt nên làm theo ý kiến của cụ Gươm Hồ Phan Quasa là nên bỏ công bỏ sức ra mà chấn chỉnh cái "khai chã trí, chấn gái khí, hậu mem sinh". Nhưng hai kụ không hiểu được cái thâm ý của tôi, một người thì chăm chăm chửi gái xấu, kẻ thì ngoài lúc phong hoa tuyết nguyệt thì lại quá cực đoan trong chuyện chánh trị.

Nay thấy hai kụ tâm đầu ý hợp thế này, Lương tôi lấy làm vui mừng lắm. Cũng muốn giúp 2 kụ khai sáng chã trí, chấn hưng gái khí nhưng hiềm một nỗi tôi cũng đang dính vào chuyện phong hoa tuyết nguyệt nên lực bất tòng tâm, có câu thơ gửi hai kụ:


Thiên thời nhơn sự lưỡng tương thôi,
Đề quých niên hoa mỗi tự nghi.
Đa thiểu tráng hoài thù vị liễu,
Hưu thiêm di hận đáo nga mi !

Dịch sang tiếng Anamít của các cụ là:


Việc người ngày tạo giục nhau đi,
Tiếng quých (*) kêu xuân đã chắc gì.
Nợ nước nợ non vay chửa trả,
Nợ tình thêm vướng bạn nga mi !

Vừa rồi, có nghe, xứ TNXM có cuộc huyết chiến giữa các gái. Có kẻ khen, người chê, kẻ khen thì ít mà người chê thì nhiều. Tôi cho rằng, thời những kẻ chê đều là những kẻ không hiểu trước sau, chưa nắm được thấu đáo cái lý của trời đất. Xứ TNXM của các kụ xưa nay có khác gì Bà Đanh Tự, nay có loạn gái mà phố rùm rạo rực, người người vào ra tấp nập, hừng hực lửa dục, không khí vui vẻ bao trùm - há chẳng phù hợp với mục đích của tiền nhân hay sao?

Nhẽ ra, 2 kụ là những chí sĩ nước nhà,phải là ngọn cờ đầu trong công cuộc đâm bị thóc, chọc bị gạo mới phải, nay hai kụ rủ nhau rúc vào Hin Tơn lầu mà hú hí, chẳng ra thể thống gì cả.

Tôi xưa nay vẫn quý kụ Gươm Hồ Phan, vì cái chủ trương bất bạo động, không thích sự manh động của kụ Tô Lịch Giang Hồ. Nhưng nếu 2 kụ biết kết hợp với nhau, người này bổ khuyết cho người kia, cùng nhau dẹp bỏ ân oán cá nhân, hướng tới mục đích chung, phỏng có điều gì tốt đẹp hơn thế?

Vài lời mạo muội góp ý cho hai kụ, cuối thư tôi gửi hai kụ hai câu thơ của tôi:


Nam nhi chí hề thiên hạ sự,
Đản hữu tiến hề bất hữu chỉ.

Nghĩa là :


Chí nam nhi hề, lo việc thiên hạ,
Chỉ có tiến hề, chẳng có ngừng.

Kính thư.

Trác Như Táng
Nhiệm Ngọc Dương Công
Lương Khải Tê
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Chim Cuốc
DeLusty
14-05-09, 16:54
*Nghe Tê Tê phọt "hịch" Cat cũng nhái theo. :4:

Cat đây thuờng nghe: Các kụ thuộc giòng dõi hãi đăng, vớt vát các em chã; lại có, Giang Hồ Chí Nâu chìa lưng chịu giáo che chở cho Tôn Nữ Chí Chị; Tái Văn Tê hy sinh trym mình cho gái kíu thóat zai Thờ Lờ của Tnxm. Vuơng I Van một chàng trai anh tuấn trẻ tuổi đè bẹp miu kế trym gái như vợt muỗi của Lạng Từ Sung Mán? Ví thử Wong Chí Vàng cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách Thăng Lông cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các kụ, zai Thờ Lờ vốn dòng trym bé, không hiểu chuyện thâm cung tâm lí gái gú nhân văn, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc trym bým trước hẵng tạm không bàn. Nay lấy chuyện giang hồ ra mà nói, mọi nguời Thăng Long đang ở trong thời kỳ lọan lạc "Mẫu hệ", gặp buổi gian nan, thân zai xẻ làm 2-3 cho gái nó giằng xé. Zai lén nhìn thấy gái, uốn tấc luỡi nhố nhăng đủ điều khiến cho tiếng than không ngớt.

Chính vì vậy, gái bò lê bò toài, ruột đau như cắt, nuớc mắt đầm đìa; chỉ giận chưa đuợc sì - pít- đết- đinh. dẫu cho mất cái nghìn vàng, đem thân mình dâng hiến, cũng nguyện xin làm.

Nay các kụ ở dưới Hiu tơn bàn chuyện thế sự, đình làng, mái chùa, lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; có gái thì ân ái; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười, So với lãnh tụ, nào có kém gì?

Làm thân zai, há thấy gái nhục phải biết vuốt ve; thân chịu cho gài đè không hề biết thẹn; một lòng cung cúc không hề biết căm. Đáng thuơng thay có kẻ lại lấy thú vui đem gái ra chọc ngoáy để thỏa lòng vị kỷ; có nguời lại vỗ tay khen gái chửi nhau mà quên việc của bá tánh; có kẻ mê giọng nhảm. Lúc ấy khắp nơi náo lọan, lời nói ngọt ngon không làm xoa dịu những ân óan. Lúc bấy giờ thiên triều lúng túng. Mọi nguời xôn xao nói cuời huyên thuyên như vỡ chợ đầy kịch tính.

Này, ta bảo thật các kụ: nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ làm nguy; nên lấy điều kiềng canh nóng mà thổi rau nguội làm sợ. Phải huấn luyện trym cho to, tập duợt tay cho khỏe, mọi nguời đều ịch tài như Việt Dart. Như thế mới không mang tiếng đời zai, thân lại đuợc ngất ngây bay bổng, há chẳng suớng lắm ru? Chẳng những thân zai kiếp này thỏa chí, mà đến trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những nghề chơi không hề mai một, mà tên họ các kụ cũng đuợc sử sách liu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các kụ không muốn vui chơi, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc các thế ịch thành một bộ sách "Tình zục học"**, nếu các kụ chịu khó tập kuyện các thế trong này, thì trọn đời là một zai ngon; nhuợc bằng coi thuờng không biết làm gái đạt khoái cảm của sự tột đỉnh thì còn mặt mũi nào đứng trong đất trời Thăng Long này nữa.

Cho nên ta viết bài hịch này để các kụ hiểu rõ kon tym của ta.

Kính thư

Pussiecat

**Các kụ nếu muốn bộ sách "Tình zục học" thì liên lạc Tzv nhăn răng Hít mằn sẽ đuợc trọn bộ.
6642
14-05-09, 19:06
Viết mấy cái này khó quá ấy ạ:

Tạo pho rum phải hút mem làm trước, thái thượng hoàng lược bớt luật tiên rum
Gặp chã loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy assmean mới có cờ "nút bấm"
Thế tnxm vắng tanh đừng sao được
Sự chim chã gái gươm bùn bửa để sao an
Ta đây: Bẩm các khí tướng quân Thăng lâu rụng mau
Vốn dòng họ chim chã em non
Đọc post pho rum phải lo việc pho rum, không phỉ nhổ lung tung gọi là giả ơn các min, các mod
Xem chã ăn vạ nên tránh trò ăn vạ, không thêm củi thêm xăng gọi là góp yên những box, những thread
Thấy các quân bàn kế rịu bia
Góp chút mồi nhâm nhi cho có
Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp ghé
Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo gái chim sa chốn lầm than
Ví Thanh niên còn nền nếp Hào hoa
Ắt Xa mẹ lại cơ đồ Dâm đãng
Vẫn biết luật phò rum không hạn nick, nick TTVN toan biến phím tràn lan
Bỗng xui thế diễn đàn khan hiếm chữ, chúng TNXM mưu định thời bú liếm
Thế bạng duật đương còn đối mặt
Thói kình lang sao khéo lắng tai
Ngoài mượn lời văn cổ để giãi bày
Trong mấy chữ nghinh tân cho hết chán
Nước triều đông ví chẳng thuận dòng, lại cự cưỡng rắp giơ tay chắn
Lửa cháy đá lỡ hòa lầm ngọc, dù hiền ngu khôn lọt lưới trời
Ân với uy ngỏ cáo lời hằng
Thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết.

:P
knowledgeriver
15-05-09, 11:32
Hey ah
Hey ah
Nợ tình trả hết cho em
Nợ nước nợ non nợ tang bồng biết bao giờ trả đủ
Thôi đành để gió cuốn đi theo thời thế
Náo loạn thiên hạ một phen tìm nam việt anh hùng chi hữu chủ
quiz
15-05-09, 15:21
Mẹ, thằng Nâu mà không cho 2 cái thư tay của cụ quasa với cụ Tê tê say say vào hilton tuyển thì đé0 thỉnh thoảng khen thằng Nâu thông minh nữa.
Tê tê say say
15-05-09, 15:29
Kính gửi kụ: Pút Si Cát

Đọc thư hồi đáp của kụ tôi đều hiểu cả, duy chỉ thấy trong thư kụ có nhắc đến kụ Việt Dart nào đó. Quả thực với kụ, tôi thường xuyên để ý đến tình hình các chí sĩ Anamít, nhưng không hề thấy các thân hữu nhắc gì đến kụ Việt Dart nào cả. Vậy kụ có thể vén bức màn u tối cho tôi về con người này, đặng còn học hỏi hoặc làm quen.

Vạn bội cám ơn kụ.
Kính thư

Trác Như Táng
Nhiệm Ngọc Dương Công
Lương Khải Tê