Post bài không cần nick

giuong9chan
20-06-08, 09:09
1 - Không có nịck vẫn post được
2 - Không có nick không post được
Biểu quyết đê:-o
Den
20-06-08, 09:31
Thay vì sủa mấy chữ vô thưởng vô phạt, mày thử đứng lên bằng 2 chi sau, dõng dạc nói anh nghe xem mục đích của mày là gì xem nào? Tại sao lại cần phải đặt ra vấn đề post bài không cần nick, trong khi từ thuở khai thiên hồng hoang lập forum đến giờ, nick vẫn như là một cái identity gắn chặt vào mỗi cá nhân, và nick chính là tác nhân khiến cho member phải có trách nhiệm hơn với bài post của mình.

Đèo mẹ, chưa có cái nào ngu hơn cái HTMR, mỗi thằng vào lại khạc nhổ ra vài bãi, xong rồi quay đít ngúng nguẩy, chả biết thằng đ nào ra thằng nào, tranh luận thế tranh luận làm lìn gì, khi mà mày không thể biết chắc chắn cái thằng chửi mày hôm qua có phải là cái thằng đang nâng bi mày hôm nay không!