Thông báo !

cfact
19-06-08, 22:28
Anh thông báo đây đ.éo phải là cái bãi rác, thằng nào thích ị đây là ị nhá. Mấy cái tô pích mới được nick Vàng chuyển vào đây anh xóa luôn.
Vàng
19-06-08, 22:52
Thưa bác fack không phải em ợ, em chỉ có thượng phương bảo kím HTMR thôi ợ