Lại là Vìu !

Mecado
16-06-08, 13:25
Chị đã ra đi mãi mãi với Hapv !

Kính gử ô Nâu hãy làm tròn trách nhiệm của mình bằng các biện pháp triệt để hơn chứ đé,o phải chỉ biết nhăm nhe xoá bài các bạn thế. Ông có 24h để làm tròn trách nhiệm người TZV gương mẫu ở vương quốc ông. Nếu không ông cũng tạch luôn và Hilton chính thức xoá sổ khỏi bản đồ Thăng Long.


Mecado cẩn bút


PS: Tôi không chuẩn bị về hưu thì tôi không dám làm vụ này @ Tướng Quắc