Hào quang xuất hiện tại thánh địa La Vang

knowledgeriver
15-06-08, 14:42
http://ca.blog.360.yahoo.com/blog-cVGJ8Bw2dKpfQAl0ul9jDsJHtSPwnA--?cq=1&p=1553

Vừa rồi, sét đánh cổng thành đúng lúc tế đàn Nam Giao ở Huế.

Và hôm 13/6 vừa rồi, Phái đoàn Tòa Thánh thăm La Vang. Hào quang Mặt Trời sáng ngời xuật hiện trên Đài Đức Mẹ
VẦNG HÀO QUANG XUẤT HIỆN TRÊN BẦU TRỜI LINH ĐÀI ĐỨC MẸ