Ảnh chế (Không dành cho người yếu tim)

wasabi
13-06-08, 12:19
http://img149.imageshack.us/img149/1542/goonballusednr7.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/3634/goonballgh8.jpg


http://img46.imageshack.us/img46/2073/mugsheetuv3.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1455/killitnl0.gif
Den
13-06-08, 12:32
Kinh bỏ mế Bi á!
BlueF
13-06-08, 13:52
Tởm, quái thai vãi hàng. Nhìn cái này sờ ti mình thấy gai gai lợm lợm.
vovi
13-06-08, 22:07
Có mấy cái này nhẹ nhàng hơn:


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us3.1.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us5.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us6.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us1.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us2.jpg

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/2C/3E/us4.jpg