Hỏi về chuyện scan ảnh

Trần Trùng Trục
16-06-05, 23:22
Em biết bây giờ chắc x ai hỏi cái này nữa, thời đại sohoa.com rồi. Nhưng tình hình là em có nhõn 1 con máy chụp phim nên vẫn phải dùng scanner mỗi khi muốn gửi ảnh đi xa mà không mất tiền. Có điều là không hiểu do máy scan hay do em, mà mỗi lần scan ảnh xong x muốn nhìn nữa.

Các bác có biết loại scanner nào, hoặc phần mềm nào scan ảnh tốt không ạ? Với cả chế độ resolution như thế nào thì phù hợp (cái em dùng có đến 600dpi là kịch kim, mà thay đổi resolution chỉ thấy file size tăng lên hoặc giảm đi, chứ chất lượng thì vẫn thế) ?