Nhờ Bi tí

VoVa
09-06-08, 00:39
Hồi lâu rồi có đọc được ở đâu đó Bi có chương trình so sánh 2 file xem giống khác nhau thế nào (để cho lập trình viên ấy:-|). Giờ ngồi search mãi mà không thấy bài đó đâu. Bi làm ơn cho anh xin gấp lại cái chương trình ấy.
Cảm ơn Bi nhiều.
wasabi
09-06-08, 01:01
Hồi lâu rồi có đọc được ở đâu đó Bi có chương trình so sánh 2 file xem giống khác nhau thế nào (để cho lập trình viên ấy:-|). Giờ ngồi search mãi mà không thấy bài đó đâu. Bi làm ơn cho anh xin gấp lại cái chương trình ấy.
Cảm ơn Bi nhiều.
Hàng về:

winmerge.org
VoVa
09-06-08, 01:18
Cảm ơn Bi nhiều `in-love`. Đã down và chuẩn bị dùng.