Đi Canada

Hapv
01-06-08, 09:02
Có chú nào biết xin visa đi Canada thế nào ấy nhể. Hình như là từ Mẽo qua xin visa ở ngay cửa khẩu cũng được đúng không. Chị định đi vài ngày, thay đổi không khí.