Là thế nào để tìm được niềm đam mê

giuong9chan
30-05-08, 17:32
khi không thấy thực sự thích 1 thứ gì cả?
Không buồn chán nhưng không biết là đang và sẽ thích cái gì (làm gì, chơi gì, vì cái gì).
Tất nhiên là không kể đến lấy vợ, xây nhà rồi.
Trùy
31-05-08, 02:36
Bọn bên Nhật vào hoàn cảnh này nó hay lấy kim hoặc kéo chích vào mông cho mọc nhọt lên rồi chích tiếp, thử coi sao.

Thế nhà có kéo chưa.
lm2
31-05-08, 20:07
http://tnxm.net/showthread.php?t=6671&page=99