Uống rượu với Độc Tửu

knowledgeriver
29-05-08, 23:22
Nâu em có duyên gặp Độc Tửu bác em và cũng chát đôi lời. Em xin trân trọng giới thiệu tới TL bác dị nhân này.
lm2
30-05-08, 17:40
Ngày mai em lấy chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Hỏi rằng anh nhé có buồn không

Nơi xa anh không buồn nhưng nhớ

Cầu chúc em yêu mãi tình nồng.Tình đến và đi trong hư không

Chiều nắng nhạt phai má ửng hồng

Một chút tình mơ trong tuổi mộng

Khẽ cất vào sâu tận đáy sông.
Độc Tửu
31-05-08, 03:15
Thơ như chim,

Bàn một người năm chỗ
Hơi rượu che mặt trời
Che cả ánh trăng rơi
Táo tác trời sao lạc