Nốt nhạc Pháp Concerto pour une voix-Dalida

Độc Tửu
29-05-08, 03:32
anh chỉ nhớ mang máng toàn nuit, amour, soley
Cô chú nào pháp văn tốt dịch nốt giúp anh

Độc Tửu