Spss 15

No_promise
28-05-08, 12:04
Vầng, bác nào có cho em xin với. Nghe nói AMOS cũng được tích hợp trong SPSS phiên bản này.

Em đội ơn các bác.
No_promise
29-05-08, 11:38
Ôi, không bác nào có phiên bản này nhỉ, vậy thì version 14 cũng được ạ:-)