Hoạ My là bạn nào nhở?

wasabi
27-05-08, 12:32
Bạn này hát nghe thích phết, có vẻ amateur cơ mà em rất chi là cảm tình:

Và cơn mưa tới

Nhớ anh

Một đêm mưa tháng giêng

Hương Ngọc Lan


...
Download ở http://nguyen.manhtuan.free.fr/

Không biết bác nào có thông tin gì hơn về bạn Hoạ My này không?
changvam
27-05-08, 14:43
http://360.yahoo.com/blog-Ing6Brglc6P9J9fUGTnv9GdssQ--

Bẹn ý đây nè,

http://blog.360.yahoo.com/blog-Ing6Brglc6P9J9fUGTnv9GdssQ--?cq=1&p=59306

Nói tục kinh người hị hị