Các bác sắp mua xách tay này

lm2
24-05-08, 11:16
http://www17.24h.com.vn/news/printnews.php?news=188901
TOMATO_SAIGON
24-05-08, 11:37
Bạn này làm cho PHúc Anh à?
Quảng cáo thô x tả!
noitartsiger
24-05-08, 11:42
Phải nói lại là thằng Phúc Anh quảng cáo thô x tả
Hermes
24-05-08, 12:45
Thợ khoan cắt được quyền chạy nhông rồi à?
CuteguB
24-05-08, 14:13
Chắc sắp đến 1-6 đặc xá cho hàng loạt các cháu thiếu nhi?