[edit] Nhờ bác Sói và thanh niên Đức dịch chút cho em.

Trùy
18-05-08, 17:41
Hoặc các bác nào ở Đức có thể nhón tay làm ơn dịch giùm em đoạn này qua tiếng Đức đặng bổ sung vào khâu tiếp thị đen trong chiến lược đen của công ty bạn em ví ah, em xin cực chân thành cảm ơn và mời LanChín.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Xin Chào . Tôi đã xem qua tours ở công ty ABCgogogo và có ý định đặt tours tới Vietnam cho gia đình tôi. Đã ai sử dụng dịch của công ty đó chưa.? Xin chia sẻ cho tôi một số kinh nghiêm khi đặt tours tới Vietnam

Xin cam on.


2
Chào .

Ở Vietnam có rất nhiều công ty du lịch tổ chức tours , vì vây rất dễ cho bạn tìm kiếm thông tin và lựa chọn gói tour phù hợp với số tiền của bạn ( ngân sách của bạn ) .Nhưng điều quan trọng nhất khi bạn lựa chọn là những công ty đó đã được tổng cục du lịch cấp giấy phép lư~ hành quốc tế tổ chức du lịch. Chúng tôi đã ở hà nội 2 tuần và có thời gian thăm quan HALONG bay va Sapa. Chúng tôi rất thích phong cảnh ở đó. Hy vọng bạn có kỳ nghỉ thú vị tại Viêtnam


3

Hi, Năm ngoái chu'ng tôi đã có kỳ nghỉ ở Vietnam. Chung tôi đã hỏi qua một số công ty để cung cấp dịch vụ và họ đã đưa ra rất nhiều lịch trình và giá khác nhau. Cuối cùng chúng tôi lựa chọn dịch vụ của công ty ABCgogogo . Họ tư vấn rất nhanh và chuyên nghiêp. Chúng tôi rất hài lòng với gói tour đó. Đặc biệt là trên du thuyền halong. Chúng tôi đã có môt kỳ nghỉ hết sức thú vị . Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị tại Vietnam cùng công ty ABCgogogo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chờ tin các bác ah.

Trần Trùy.
Vàng
18-05-08, 17:48
Bác Wolf tạm biệt gấu Misa mà quất ngựa truy phong rùi bác ơi!
Trùy
18-05-08, 17:57
Ôi trời em vừa coi lại, khổ cái thân em Una cũng đi luôn với đau, thôi thì có gì bác mật thư cho em bac Sói nhé, em tạ ơn bác và hứa im mồm.
voie
18-05-08, 19:11
Trùy dịch ra tiếng Anh 3 cái đoạn đấy nhé, xong rồi vào Google dịch tự động từ Anh qua Đức.
Trùy
18-05-08, 19:13
Cám ơn Bác dưng vẫn phải biết Đức bác ah, goog vẫn chỉ là cái máy thôi không dùng ngay được đâu.
voie
18-05-08, 19:23
Thì vẫn biết vậy. Nhưng đã mất công dịch rồi chuyển sang người ta cũng nhiệt tình sửa giúp nốt chỗ lỗi còn lại cho đỡ ngô nghê.
Trùy
18-05-08, 23:06
Đây các bác sửa giùm em cú pháp trong ngôn ngữ Đực cái nhé, em cám ơn ah.

English.

1
Hello,
I have seen somes tours proposed by ABC and I am going to take a tour by this company for my family. I don't know if someone in this forum used services of this company, Please share with me some experiences for ordering tours to Vietnam.
Thank you very much.
2
Hi,
In Vietnam, There are many companies which organize tourisme tours to Vietnam, so, it is very easy for you to look out a pack agreeing with your budget for going there. But one most important thing is that when you choose the company, try to work with the company which had the international travelling certificate of Vietnam tourism department. We rested in Hanoi for two weeks and we really enjoyed our visit to Halong bay and SAPA, I will be considering having our rotation next year. I wish you have an interesting and enjoyable trip in Vietnam.
3
Hi,
Last year we had an holiday in Vietnam. We had consulted some companies for the services and really there are too much information for the tours trip and the prices. At the end we took a tour with ABC, they gave an acceptable trip price with nice advices for the voyage.. (furthermore, the info were given by them really pro and rapidly ) . We were very satisfied with our tour, opps , especially the Halong yatch tour. I am sure that you will have an really nice holiday with ABC, pm for me if you wanna take the contact of them or search them in internet ;)
Trùy
18-05-08, 23:09
German

1
Hallo,
Ich habe gesehen, somes Touren vorgeschlagen durch ABC und ich werde zu einer Tour durch diese Firma für meine Familie. Ich weiß nicht, ob jemand in diesem Forum verwendet Dienstleistungen dieses Unternehmens, Bitte teilen Sie mir mit einigen Erfahrungen für die Bestellung Touren nach Vietnam.
Vielen Dank.

2
Hi,
In Vietnam gibt es viele Unternehmen, die sich organisieren tourisme Touren nach Vietnam, ja, es ist sehr einfach für Sie, um eine Packung zu vereinbaren mit Ihrem Haushalt zu gehen. Aber ein Wichtigste ist, dass, wenn Sie sich für das Unternehmen, versuchen, in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, das hatte die internationale Reisen Bescheinigung über Vietnam Tourism Department. Wir ruhen in Hanoi für zwei Wochen und wir wirklich genossen unseren Besuch in Halong Bay und Sapa, ich werde mich mit der Prüfung unserer Rotation im nächsten Jahr. Ich wünsche Ihnen einen interessanten und angenehmen Urlaub in Vietnam.

3
Hi,
Letztes Jahr hatten wir einen Urlaub in Vietnam. Wir hatten einige Unternehmen konsultiert zu den Dienstleistungen und eigentlich gibt es zu viel Informationen für die Reise-Touren und die Preise .. Am Ende haben wir eine Tour mit ABC, als sie zu einer akzeptablen Fahrt Preis mit netten Ratschläge für die Reise .. (ferner, die Infos erhielten von ihnen wirklich Pro und schnell). Wir waren sehr zufrieden mit unserer Tour, Upps, vor allem die Halong-Yacht-Tour. Ich bin sicher, dass Sie sich einen wirklich schönen Urlaub mit ABC, Uhr für mich, wenn Sie wollen, um den Kontakt von ihnen oder suchen sie im Internet;)Oài, nó cứ toàn ụych lụch các bác nhể.
Nắng sớm
28-05-08, 05:55
Xin lỗi bác Trùy, do sự sốc tạm thời mà em suýt nữa bỏ nhà ra đi bỏ lại bao nhiêu gái yêu thương mình dứt áo ra đi dã man như thế. Nhưng nhờ có sự yêu thương vô bờ bến của bao nhiêu là các em gái mà em lại trở về bên các em gái đây, nhân tiện nhìn thấy bác em nhờ thế này, đang say và định đi ngủ nhưng cũng dịch hộ bác em phát.

Vụ bia Lan Chín bác em khỏi lo, em dịch giúp bác em tí, cũng là luyện tiếng thêm tẹo.
________________________________________________________1

Xin Chào . Tôi đã xem qua tours ở công ty ABCgogogo và có ý định đặt tours tới Vietnam cho gia đình tôi. Đã ai sử dụng dịch của công ty đó chưa.? Xin chia sẻ cho tôi một số kinh nghiêm khi đặt tours tới Vietnam

Xin cam on.


Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mir viele Reise-Tours von ABCgogo-Unternehmen angeschaut und gewissenhaft durchgesehen. Ich möchte gerne eine Reise nach Vietnam buchen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob jemand von Ihnen Service-Erfahrungen mit ABCgogo-Unternehmen hat und könnten Sie mir auch mitteilen, wie man eine Tour nach Vietnam buchen kann?

Vielen herzlichen Dank im Voraus.


_____________________________________
2

Chào .

Ở Vietnam có rất nhiều công ty du lịch tổ chức tours , vì vây rất dễ cho bạn tìm kiếm thông tin và lựa chọn gói tour phù hợp với số tiền của bạn ( ngân sách của bạn ) .Nhưng điều quan trọng nhất khi bạn lựa chọn là những công ty đó đã được tổng cục du lịch cấp giấy phép lư~ hành quốc tế tổ chức du lịch. Chúng tôi đã ở hà nội 2 tuần và có thời gian thăm quan HALONG bay va Sapa. Chúng tôi rất thích phong cảnh ở đó.

Hy vọng bạn có kỳ nghỉ thú vị tại ViêtnamSehr geehrte Damen und Herren,

in Vietnam gibt es sehr viele Unternehmen, die Reise-Touren organisieren. Es ist deshalb sehr einfach für Sie die passenden Informationen zu finden, oder eine geeignete Tour nach Ihren Bedingungen auszuwählen. Aber das Wichtigste ist, dass, wenn Sie mit einem Unternehmen zusammenarbeiten möchten, muss dieses Unternehmen die internationale Reisenbescheinigung/ Reisenerlaubnis von der Vietnam-Tourismus-Abteilung haben, um die internationalen Touren nach Vietnam antreten zu können.

Wir hatten vor einiger Zeit für zwei Wochen Urlaub in Hanoi gemacht. Zudem haben wir auch Halong Bay und Sapa besucht. Wir sind wirklich mit allem rund um zufrieden gewesen und finden die Sehenswürdigkeiten in Vietnam faszinierend.

Wir wünschen Ihnen einen interessanten und angenehmen Urlaub in Vietnam.


(cái chỗ bôi đỏ là em không chắc ăn, bác em cứ dùng, chả sai đâu mà sợ :D)
_________________
3

Hi,

Năm ngoái chu'ng tôi đã có kỳ nghỉ ở Vietnam. Chung tôi đã hỏi qua một số công ty để cung cấp dịch vụ và họ đã đưa ra rất nhiều lịch trình và giá khác nhau. Cuối cùng chúng tôi lựa chọn dịch vụ của công ty ABCgogogo . Họ tư vấn rất nhanh và chuyên nghiêp. Chúng tôi rất hài lòng với gói tour đó. Đặc biệt là trên du thuyền halong. Chúng tôi đã có môt kỳ nghỉ hết sức thú vị .

Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị tại Vietnam cùng công ty ABCgogogoSehr geehrte Damen und Herren,


letztes Jahr hatten wir einen wunderschönen Urlaub in Vietnam. Wir hatten hierfür einige Reiseunternehmen konsultiert und alle hatten uns sehr viele Möglichekeiten mit verschiedenen Preisniveaus gegeben. Am Ende hatten wir die Entscheidung getroffen, das Service des ABCgogo-Unternehmens zu nutzen. Das ABCgogo-Unternehmen hatte uns sehr schnell und professionell beraten. Wir waren deshalb sehr zufrieden mit diesem hervorragenden Service und vor allem mit dem Reise-Angebot. Besonders interessant und schön war es auf dem Halong-Boot. Wir hatten einen traumhaften Urlaub.

Wir hoffen, dass Sie auch genau so einen schönen Urlaub mit dem ABCgogo-Unternehemen haben werden.

________________

Hết,

Hi vọng bác em còn dùng kịp :D
Bắc Thần
28-05-08, 06:12
Tiếng Đức anh không rành lắm nhưng mà cũng ráng hết sức múa búa qua mặt Lỗ Ban để giúp giùm cho đồng chí. Có gì sai sót thì xin được nghe thỉnh giáo.

Hallo,

Letztes Jahr hatten wir unseren Urlaub in Vietnam. Wir fragten ein paar Unternehmen für Dienstleistungen und, sofern sie viele verschiedene Ausflüge mit verschiedenen Anführungszeichen. Am Ende wählten wir ABCgogogo's Dienstleistungen. Sie geraten schnell und professionell. Wir sind sehr zufrieden mit der Tour. Vor allem die über ein Reise nach Halong mit dem Boot. Wir hatten eine wunderbare Zeit.

Wir hoffen, Sie müssen auch noch ein glückliches Urlaub in Vietnam mit ABCgogogo.
Bắc Thần
28-05-08, 06:14
Hình như ở Đức cũng có dùng tiếng Deusch?

Hallo,

Vorig jaar hadden we onze vakantie in Vietnam. Wij vroegen een paar van bedrijven voor diensten en zij heeft vele verschillende tochten met verschillende koersen. Op het einde hebben wij ervoor gekozen ABCgogogo de diensten. Ze heeft snel en professioneel. We zijn erg blij met de tour. Vooral de een over reizen naar Halong per boot. We hadden een geweldige tijd.

We hopen dat u ook graag een vakantie in Vietnam met ABCgogogo.
Bắc Thần
28-05-08, 06:16
Sao? Chưa đủ sao mà còn đòi nữa? Đây, tiếng Thuỵ Điễn đây. Mệt đồng chí quá!

Hej,

Förra året hade vi vår semester i Vietnam. Vi bad ett par företag för tjänster och de ges många olika turer med olika citat. I slutet valde vi ABCgogogo avdelningar. De rekommenderas snabbt och professionellt. Vi är mycket nöjda med turen. Speciellt den om resan till Halong med båt. Vi hade en underbar tid.

Vi hoppas du kommer också att ha en glad semester i Vietnam med ABCgogogo.
Nắng sớm
28-05-08, 06:19
Hình như ở Đức cũng có dùng tiếng Deusch?

Hallo,

Vorig jaar hadden we onze vakantie in Vietnam. Wij vroegen een paar van bedrijven voor diensten en zij heeft vele verschillende tochten met verschillende koersen. Op het einde hebben wij ervoor gekozen ABCgogogo de diensten. Ze heeft snel en professioneel. We zijn erg blij met de tour. Vooral de een over reizen naar Halong per boot. We hadden een geweldige tijd.

We hopen dat u ook graag een vakantie in Vietnam met ABCgogogo.


Hè hè, cái bác Bắc cóp bết kia là tiếng Hà Lan, viết theo tiếng anh mẽo là Dutch chứ không phải là Deusch, mà nếu viết đúng của cái mà bác Bắc em đã đề cập đến nhưng chưa đúng thì phải là Deutsch. Deutsch là Tiếng Đức viết theo kiểu german. Một dạo em cũng đã học tiếng Hà Lan và giờ nếu bác Bắc thích dịch ok ngay, bác em thích dịch kiểu giề :D
Nắng sớm
28-05-08, 06:22
Tiếng Đức anh không rành lắm nhưng mà cũng ráng hết sức múa búa qua mặt Lỗ Ban để giúp giùm cho đồng chí. Có gì sai sót thì xin được nghe thỉnh giáo.

Hallo,

Letztes Jahr hatten wir unseren Urlaub in Vietnam. Wir fragten ein paar Unternehmen für Dienstleistungen und, sofern sie viele verschiedene Ausflüge mit verschiedenen Anführungszeichen. Am Ende wählten wir ABCgogogo's Dienstleistungen. Sie geraten schnell und professionell. Wir sind sehr zufrieden mit der Tour. Vor allem die über ein Reise nach Halong mit dem Boot. Wir hatten eine wunderbare Zeit.

Wir hoffen, Sie müssen auch noch ein glückliches Urlaub in Vietnam mit ABCgogogo.

Cái này bác Bắc em lại vừa gúc vừa thêm thớt vào rất bựa, vì gúc thì nó không thể sai ngữ pháp khi chia mạo từ giống đực này kia như trên được. Hè hè, bác em không biết hẳn thì nên ngồi im. Để bạn Trùy bạn í dùng cái của em dịch cực chuẩn kia, sát nghĩa vô cùng với tiếng việt mình.
Bắc Thần
28-05-08, 06:25
Thì anh đã nói là anh không rành lắm rồi mà.

Mệt quá! Đúng là có lòng tốt giúp người lại bị tha nhân chỉ trích.
Nắng sớm
28-05-08, 08:08
Hí hí, bác Truỳ em nếu còn kịp thì cứ copy và bết cái em vừa dịch ở trên vào. Em cũng vừa tham khảo các bạn quanh quanh xem có sai sót gì không thì chẳng ai phát hiện ra chỗ sai nào nữa cả. Bác em cứ an tâm.
Trùy
28-05-08, 15:57
Cảm ơn các bác rất nhìu, he he bác Sói em lại bành vè ngon phết roài nhở.