Máy bay giấy

kiam
14-05-08, 20:37
Hey!! Ai chơi được game này không, chỉ với? :-)
http://www.quzhai.com/images/flash/flashpage/212088.swf