Chúng mình cùng lên Flickr chơi đi!

wasabi
12-05-08, 21:47
Các bác có ai phởn chí thì nhảy vào flickr chơi đê:

http://www.flickr.com/groups/tnxm/
chairuou
21-08-08, 15:23
Thằng kungfu này nhè đúng topic của assmin mà sì pam hơ hơ