Về lớp dạy Thơ của thầy đồ Đào

knowledgeriver
10-05-08, 00:00
Chào ông Đào, chúng tôi được biết thời gian qua ông có mở lớp dạy thơ. Tinh thần này là rất tốt tuy nhiên, theo như chỗ chúng tôi được biết, cơ sở giảng dạy của ông chưa đưọc sự cho phép của Bộ giáo dục TL, giáo trình có nhiều chỗ không phù hợp ảnh hưởng lớn đến thuần phong mỹ tục thăng long và sự phát triển hồn nhiên trong sáng của trẻ học trò.

Nay tôi đề nghị ông có sự xem xét và sửa đổi cho phù hợp.

Tôi cũng gửi gắm ông 2 đứa cháu họ nhà tôi là: Nostarwhere (nữ, tóc xù, ngỗ nghịch, láo toét nhưng thông minh), GunZ phò (nam, hiền lành, hơi đần đần nhưng đưọc cái ngoan ngoãn dễ bảo và cầu thị).

Mong ông lưu ý cho.

Cảm ơn ông.

Nâu.
TTKTT